Over Stichting Urban Resort – Urban Resort
EN

OVER URBAN RESORT

Urban Resort is een professionele not-for-profit organisatie die sinds 2007 broedplaatsen beheert in Amsterdam. Haar kerntaak is betaalbare werkruimtes – eventueel gekoppeld aan woonruimte – te realiseren voor kunstenaars, creatieve ondernemers en sociaal maatschappelijke initiatieven. Urban Resort bewerkstelligt broedplaatsen waar de huur laag is en de betrokkenheid hoog; waar reusachtige installaties en miniatuurtheater ontstaan; waar ruimte is om een festival te organiseren, jonge talenten het podium te bieden, spontaan de buren op de koffie te vragen, maar ook voor geconcentreerd monnikenwerk.

 

 

 

Urban Resort is voortdurend opzoek naar nieuwe allianties, het smeden van samenwerkingen en onderzoekt ontwikkel-kansen.  Benieuwd? Check dan onderstaande filmpje om meer te weten over wie we zijn en wat we doen.

VISIE

Betaalbare werkruimte
Onze doelgroep bestaat voor een groot deel uit mensen met een relatief laag inkomen. Urban Resort zet zich in om voor hen de huur laag te houden.

Betaalbare woonruimte
Waar mogelijk probeert Urban Resort bij haar broedplaatsen ook woonruimte (in woongroepvorm) tegen sociale huur voorwaarden te realiseren. Naast dat het voor veel kunstenaars moeilijk is om een woning te vinden in Amsterdam, komt wonen onder één dak de binding van de community in de broedplaats ten goede.

In spontane dwarsverbanden komt een broedplaats tot leven. Door broedplaatsen soms een overkoepelend thema te geven, zoals ‘podiumkunsten’ of ‘audiotechniek’, vergroot Urban Resort de kans op het overslaan van een creatieve vonk tussen de broedplaatshuurders. Samenwerken wordt in al onze locaties toegejuicht en gefaciliteerd.

Urban Resort probeert zoveel mogelijk plekken te realiseren die een lange looptijd hebben. Hierdoor gaan investeringen niet verloren. Daarnaast geeft het de mogelijkheid tot duurzame partnerschappen en een betere binding met de buurt.

Aansluiting bij de wensen van de buurt
Per buurt worden de wensen en ideeën van bewoners in kaart gebracht. Wat zou de broedplaats aan de buurt kunnen toevoegen? Dat kan een buurtkamer zijn waarin initiatieven van omwonenden ontplooid kunnen worden; een cultureel programma met voorstellingen en workshops; een talentontwikkelingsprogramma voor lokale jongeren; of een voor de buurt aantrekkelijke horeca voorziening.

Een stad zonder cultuurwoestijnen
Door broedplaatsen te starten in zogenaamde ontwikkelbuurten als Nieuw West, Zuid-Oost en Noord zorgt Urban Resort voor een betere verdeling van kunst en cultuur voorzieningen in heel Amsterdam. Ook richt Urban Resort zich op plekken waar gebiedsontwikkeling plaatsvindt met als streven in nieuwe wijken een broedplaats te ontwikkelen en kunst en cultuur in te zetten om de toekomstige bewoners en gebruikers van deze nieuwe buurt te verbinden.

Om mensen te bereiken die weinig kunst en cultuur tot zich nemen, is het nodig dat zij zich herkennen in het culturele aanbod in onze locaties. We streven er naar ruimte te bieden aan creatieven  die een binding hebben met de buurt of er vandaan komen.

Urban Resort is de broedplaatsbeheerder, maar het zijn de huurders en partners die de broedplaats maken tot wat het is. Soms stelt Urban Resort een groep van broedplaatshuurders samen en soms werken we met een bestaande groep die de broedplaats invult.

Professionele coördinatie en een eerlijke betaling van diensten
Om een broedplaats met een programma te draaien is er iemand nodig die de taak van coördinator, programmeur, aanspreekpunt en verbinder op zich neemt. Dit is betaald werk dat moet worden ingevuld door iemand met kennis van het vakgebied en/of de buurt. Wanneer huurders en partners zich inzetten voor de broedplaats draagt Urban Resort er zorg voor dat zij worden beloond conform de Fair Practice Code.

Kunstenaarschap in de ruimste zin van het woord
De broedplaatsen van Urban Resort bieden plek aan een grote diversiteit aan disciplines van theatergezelschap tot glasblazer tot hiphop producer; aan oude rotten en jong talent; aan internationaal doorgebroken professionals, studenten die vers van de kunstacademie komen en autodidacten; aan mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle culturen die Amsterdam rijk is. Urban Resort is er boven alles om het kunstzinnige en creatieve talent van de stad aan een plek te helpen om hun ambities te verwezenlijken.

DOWNLOADS

Jaarverslagen:

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2016

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2017

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2018

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2019

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2020

URBAN RESORT JAARVERSLAG 2021

Overig:

UR Beleidsplan  2020-2024 Blik op de Toekomst

VEEL DANK

We bedanken graag Bureau Broedplaatsen Amsterdam, met hun hulp werd de opstart en de verbouwing van een groot aantal van onze locaties mogelijk. Met hulp van de stadsdelen konden velen van onze projecten wortel schieten in verschillende buurten van Amsterdam.

We danken ook onze Amsterdamse samenwerkingspartners zoals o.a. Podium Mozaiek, Volkshotel, Stichting Buurtcentra, en collega-broedplaatsen. Daarnaast zijn we ook trots op onze samenwerking met woningcooperaties De Alliantie, Stadgenoot, Vesteda, Ymere en Eigen Haard. Met hun hulp konden we velen creatieven voorzien van een betaalbare woning in Amsterdam.
Veel dank aan Van Lennep voor het ontwerp van onze eigenzinnige huisstijl en website en Donc voor de ontwikkeling en het beheer hiervan.

Én, zonder onze honderden huurders en betrokken buurtgenoten kwamen onze broedplaatsen niet tot leven. Dank jullie!

 

CONTACT

Stichting Urban Resort
Louwesweg 1
1066 EA Amsterdam
T: 020 6937575
E: info@urbanresort.nl
W: www.urbanresort.nl

Wij zijn van maandag t/m donderdag bereikbaar tussen 10:00 – 17:00. Op vrijdag zijn wij beperkt bereikbaar.

Urban Resort beheert tientallen panden door heel Amsterdam. Wij zijn niet (altijd) fysiek aanwezig op onze locaties. Wij werken als overkoepelende organisatie vanuit ons hoofdkantoor in Slotervaart. Hieronder vind je informatie over hoe je het beste contact met ons op kan nemen:

Huurder
Voor vragen van huurders, neem contact op met de broedplaats coördinator van jouw locatie. Ook contact met ons Technisch Beheer team gaat via de broedplaats coördinator. Is de broedplaats coördinator op vakantie of niet aanwezig, én je vraag kan niet wachten? Neem dan contact op met onze algemene contact gegevens.

Financiële Administratie
Voor alle vragen m.b.t. onder anderen je facturen, borg of betaalregelingen, mail naar:
E: administratie@urbanresort.nl

Publiciteit & Promotie
Persvragen, wil je als huurder iets communiceren op onze kanalen of heb je een vraag over de website? Mail dan naar:
E: publiciteit@urbanresort.nl

Noodnummer
Is er sprake van een noodgeval, bijvoorbeeld omdat er een dringende lekkage is, inbraak of ongeval? Bel dan naar:
T: 020-6937575 Hoofdkantoor
T: 0412-654 531 Europac Nooddienst  LET OP! Het gaat expliciet om noodsituaties die niet kunnen wachten. Mocht dat wel zo zijn, dan kunnen er kosten in rekening gebracht worden.

Onderhoud
Verzoeken kun je via email melden aan:
E: onderhoud@urbanresort.nl

 

Wie werken er bij Urban Resort? Check hier onze vacatures!