EN

Huurderscomité

Beste medehuurder,

Het UR Huurderscomité is op zoek naar nieuwe leden!

Door het aflopen van de contracten van Urban Resort’s grootste projecten SUP en LELY, zullen enkele van onze leden hun broedplaats en daarmee het Huurderscomité moeten verlaten. Sinds twee jaar leggen wij de zorgen van de huurders bij Urban Resort en de Gemeente neer. Sindsdien zijn we niet alleen direct betrokken geraakt bij de strategische beslissingen van de huurders, maar ook uitgegroeid tot een overkoepelende gemeenschap. We willen dit platform graag beschikbaar stellen voor nieuwe leden om zich in te zetten voor hun gebouw en in het atelier- en broedplaatsenbeleid.

Je kracht is het grootst als je samen met anderen staat. De mate van succes die wij hebben in het vertegenwoordigen van onze medehuurders zal afhangen van hoeveel huurders instemmen om lid te worden en/of zich te laten vertegenwoordigen.

News

Op 3 juni 2022 heeft het Huurderscomité, na een jaar samen ontwikkelen, een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting Urban Resort. Doel van deze overeenkomst is het opzetten van een duurzame overlegstructuur en inspraak om de belangen van de huurders te behartigen en waar mogelijk mee te nemen in beleid.

Lid worden

Het Huurderscomité (HC) behartigt de belangen van de huurders van alle Urban Resort broedplaatsen. Als commissielid praat je met je medehuurders over wat hen bezighoudt, en vergader je met het comité op gezamenlijk geplande data.

Er zijn ten minste twee geplande vergaderingen per jaar tussen HC en UR. Op verzoek van een van beide partijen kan er vaker vergaderd worden.

Interesse? Schrijf ons een korte e-mail op huurderscomiteUR@gmail.com

Laat je vertegenwoordigen

Om je te laten vertegenwoordigen door het Huurderscomité vul je dit Google-formulier in. Op deze manier ontvangen wij je contactgegevens en zullen wij je op de hoogte houden en uitnodigen voor open bijeenkomsten.

Vragen?
Stuur een mail naar: huurderscomiteUR@gmail.com