EN

COVID-19 Noodfonds huurders Urban Resort

Voor de ± 75 broedplaatsen in de metropoolregio Amsterdam is er via Bureau Broedplaatsen een totaal budget van € 300.000 subsidie beschikbaar. Afgelopen week heeft Urban Resort een subsidieverzoek ingediend bij het Bureau om in aanmerking te komen voor steun aan haar broedplaatsen en huurders. Twee keer eerder heeft Urban Resort noodsteun ontvangen en wij denken ook nu daarop te kunnen rekenen. In de laatste week van januari horen we of onze aanvraag wordt gehonoreerd. Daarmee kunnen we ook een 4e ronde van het Noodfonds van Urban Resort gaan opstarten !

Er zijn eerder reeds drie rondes geweest waarin we zo’n 100 huurders hebben kunnen helpen door gemiddeld 1 tot 3 maanden huurachterstand kwijt te schelden. Andere huurders hebben we kunnen ondersteunen door ruime aflossingsregelingen op te stellen voor betalingsachterstanden.

 

Vierde ronde – reageer voor 15 januari 2022

Aanvraagformulier

Wil je aanmerking te komen voor het noodfonds van Urban Resort ? Stuur dan een gemotiveerde aanvraag met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Je moet onderbouwen waarom jij als gevolg van Corona in financiële moeilijkheden bent gekomen en waarom je om tegemoetkoming vraagt voor een deel van de betalingsachterstand.
Daarnaast stuur je een inschatting van kosten en inkomsten van de afgelopen en ook voor de aankomende periode mee, betrekking hebbende op 1 juli t/m 31 december 2021. Dat kan je invullen op het aanvraagformulier dat hier is te downloaden.

Download hier het Aanvraagformulier_Noodfonds_UR_05-12-2021Belangrijke informatie

Richtlijn

Het fonds is naar verwachting niet toereikend om alle aanvragen volledig te honoreren. Er wordt vanuit gegaan dat alleen de zwaarst getroffen huurders in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming van maximaal 1 a? 2 maanden huurachterstand. Uitzonderingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Voor het resterend deel van de betalingsachterstand moet je een betalingsregeling treffen of al gemaakt hebben met Urban Resort.

Het is duidelijk dat de pandemie uiteindelijk alle huurders op de een of andere manier treft. Maar we willen met het noodfonds met name die huurders steunen die anders het hoofd wellicht niet boven water kunnen houden en gedwongen worden hun ruimte op te zeggen.

 

Behandeling aanvraag

Urban Resort heeft criteria en een toelichting voor het indienen van een aanvraag voor het noodfonds opgesteld. Het huurderscomite heeft hiervoor als klankbord gefungeerd. Onderdeel hiervan zijn de manier van aanvragen, de behandeling en de beoordeling van aanvragen. Voor dat laatste hebben we een aantal criteria opgesteld die gaan helpen om snel tot besluiten te komen en tevens kunnen dienen als verantwoording richting de huurders, het bestuur van UR en de gemeente Amsterdam.
Omdat de gemeente pas begin eind januari 2022 besluit over het subsidieverzoek van Urban Resort horen aanvragers bij Urban Resort ook pas dan of hun aanvraag wordt toegekend.

 

Harde criteria

->Huurder heeft een noodzaak om beroep te doen op het noodfonds

->Huurder kan de betalingsachterstand (periode 1 juli t/m 31 december) aantoonbaar niet met een lange betaalregeling aflossen

->Huurder is een lening aangegaan om betalingsachterstanden te kunnen oplossen, maar kan de lening aantoonbaar niet meer afbetalen.

->Huurder behoort tot de sectoren die hard getroffen zijn door de Coronacrisis (podiumkunsten, evenementen, afhankelijkheid van publiek, zzp in de kunsten zonder buffer, bijbaan in getroffen sector, of anderszins maar dan wel aantoonbaar)

->Huurders die een woonruimte huren en die dreigen te verliezen, wegen zwaarder dan huurders die een aanvraag doen voor werkruimte

->CAWA huurders wegen zwaarder dan niet Cawa huurders

->Huurders die niet in aanmerking komen voor andere noodfondsen (bijv. mensen met een verkeerde SBI-code of niet-Nederlandse huurders) wegen zwaarder dan huurders die daarvoor wel in aanmerking komen

->Huurder heeft reeds een betalingsregeling met UR gesloten, of zal een betalingsregeling aangaan voor zijn/haar resterende betalingsachterstand

 

Zachte Criteria

->Huurders zonder een betalingsregeling, maar die alsnog in de problemen zijn geraakt worden meegenomen in de procedure als zij daartoe een noodzaak hebben

->De activiteiten/betrokkenheid van de huurder komt ten goede aan de community van de broedplaats en/of de buurt.

-> Huurder blijft tot de eindtijd van haar huidige huurovereenkomst doorhuren en heeft daartoe de intentie

->Huurders die door Covid gedwongen zijn hun ruimte op te geven, kunnen op grond van een gemotiveerde aanvraag alsnog een aanvraag doen in het noodfonds

De aanvragen worden behandeld door Urban Resort medewerkers in samenwerking met vertegenwoordigers van het Huurderscomite van Urban Resort.

 

Samenvatting:

03-12-2021 ->  Aanvragen vanaf nu
15-01-2022 -> Deadline indienen aanvraag
15-02-2022 -> Uitslag bekend (naar verwachting)

 

Het is mogelijk om per 3 december een aanvraag bij het noodfonds in te dienen.
Stuur het ingevulde aanvraagformulier met motivatie en de eventuele bijlagen naar: noodfonds@urbanresort.nl

 

Bezwarencommissie
Indien de huurder het niet eens is met de gang van zaken met betrekking tot zijn/haar aanvraag bij het noodfonds, kan hij/zij zich wenden tot de bezwarencommissie bestaande uit een lid van het huurderscomite, een extern (onafhankelijk) lid en iemand van Urban Resort.

Download PDF spelregels Noodfonds: Spelregels Noodfonds 02-12-2021
Download aanvraagformulier: Aanvraagformulier_Noodfonds_UR_05-12-2021

Voor meer informatie kan je mailen naar noodfonds@urbanresort.nl