Stichting Homemade Productions

Over Stichting Homemade Productions en onze missie.

Theater maken voor jongeren. En ze enthousiast maken voor alles wat in de schouwburg gebeurt. Entertainment bieden, met als doel dat ze de weg naar het theater weten te vinden. Voorstellingen over hun wereld, hun thema’s, hun samenleving. En openstaan voor een dialoog met dat publiek, door ze te betrekken bij dat wat we maken, door ze mogelijkheden te geven om met ons en met de acteurs te communiceren – ook als de voorstelling gedaan is.

Scholen betrekken bij dat wat je maakt door ze de mogelijkheid te bieden leerlingen voor te bereiden op theaterbezoek en ook daarna de behandelde thema’s nog een keer – in een educatieve module – te verwerken. Dat is het streven van Homemade en daar zijn ook alle producties op bedacht en ingericht. Theater maken vanuit passie, en die passie ook in bloed, zweet en tranen op de buhne brengen. Dat is de missie van Homemade.

homemadeproductions.nl