Julia van Mourik

Julia van Mourik heeft een enorme ervaring opgebouwd in de culturele sector. Als directeur van The One Minutes Foundation geeft zij leiding aan het platform voor experimentele videokunst dat nauw samenwerkt met diverse instellingen voor kunsteducatie in Nederland en internationaal. En als directeur van Lost & Found geeft ze leiding aan de kunstenaarssalons: een eclectische mix van beeldende kunst, video, performance, outsider art, amateurkunst, muziek, literatuur, vormgeving, wetenschap en meer. Ze is lid van de Commissie Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA) en lid van de Adviescommissie Projectsubsidies Cultuur van de gemeente Utrecht.

Daarvoor was zij onder meer financial director van Top Publishers dat de tijdschriften Fantastic Man en The Gentle Woman uitgeeft en executive editor van Re-Magazine. Ze vervulde advies- en bestuursfuncties voor onder andere de Amsterdamse Kunstraad, het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, Inclusive Societies Foundation, het Nederlands Fonds voor de Film, het Mediafonds en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Julia van Mourik studeerde Publiciteit en Cultuur in Amsterdam en deed residencies in Raid Projects Gallery in Los Angeles en Townhouse Gallery in Kaïro.

theoneminutes.org/ lost.nl/

Julia van Mourik has built up enormous experience in the cultural sector. As director of The One Minutes Foundation, she leads the platform for experimental video art that works closely with various arts education institutions in the Netherlands and internationally. And as director of Lost & Found, she leads the artist salons: an eclectic mix of visual art, video, performance, outsider art, amateur art, music, literature, design, science and more. She is a member of the Committee Ateliers and (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA) and a member of the Advisory Committee on Project Subsidies for Culture of the city of Utrecht.

Before that she was, among other things, financial director of Top Publishers, which publishes the magazines Fantastic Man and The Gentle Woman, and executive editor of Re-Magazine. She held advisory and board positions for, among others, the Amsterdam Art Council, Inclusive Societies Foundation, Netherlands Architecture Fund, Netherlands Film Fund, Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture and Mediafonds. Julia van Mourik studied Publicity and Culture in Amsterdam and did residencies at Raid Projects Gallery in Los Angeles and Townhouse Gallery in Cairo.

theoneminutes.org/ lost.nl/

theoneminutes.org/