Ons jaarverslag 2022 is nu te lezen op onze website!

Uit ons jaarverslag 2022:

Amsterdam herbergt een overvloed aan creatieve ruimtes, zowel klein als groot, bekend als broedplaatsen. Deze locaties zijn niet alleen broeinesten voor creativiteit en experimenten, maar dienen ook als ontmoetingsplekken voor gemeenschappen om elkaar te inspireren en te verbinden. Ondanks hun waardevolle rol in een diverse en dichtbevolkte stad, staan deze ruimtes onder druk. Eind 2022 was er 170.000 vierkante meter aan betaalbare creatieve en maatschappelijke ruimte beschikbaar, maar de vraag overtrof veruit het aanbod, en de prognose is dat het aanbod de komende jaren zal afnemen door aflopende huurcontracten en trage ontwikkeling van nieuwe plekken.

In het jaarverslag van 2022 lees je hoe Urban Resort is omgegaan met deze uitdaging. Onze strategie is om de bestaande broedplaatsen te bestendigen door herontwikkeling en het stimuleren van programmering. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe broedplaatsen in de nieuwbouw.  Het meerjarenperspectief voor de permanente broedplaatsen is hierdoor eind 2022 verbeterd doordat de gemeentelijke panden waarin broedplaatsen zijn gehuisvest een permanente status hebben gekregen en door het vooruitzicht op de realisatie van nieuwbouwbroedplaatsen.

Het gehele jaarverslag is te lezen via deze link.