Nieuws uit de broedplaatsen: maart

Eind 2023 loopt het contract af voor Broedplaats SUP. Het naderende einde is voor Urban Resort, beheerder van deze en nog tientallen andere broedplaatsen in Amsterdam, een moment om bij stil te staan. Wat heeft Sup betekent voor haar huurders? Waar kijken ze op terug en wat nemen ze mee?
Om een beeld te krijgen van dit zeer diverse pand laten we vier huurders aan het woord. We blikken met hen terug op acht jaar intensief samenwonen en samenwerken.
Lees dit en ander nieuws in onze nieuwsbrief van maart.
De foto’s werden genomen door ex-Sup huurder Simon Lenskens. Dit artikel is geschreven voor Stichting Urban Resort door journalist en schrijver Sara Kee.

Luna