Het Baggerbeest verrijst uit de zandvlakte

De eerste wand van broedplaats Baggerbeest is op 30 maart 2023 onthuld door wethouder Touria Meliani. Tien jaar lang gaat een gemeenschap van creatieve makers op de zandvlakte naast de ingang van de Piet Heintunnel de verbinding aan met de nieuwe stadswijk ‘de Sluisbuurt’, die naast het Baggerbeest zal verrijzen.

Het Baggerbeest is het allereerste gebouw van de Sluisbuurt op Zeeburgereiland en brengt daarmee het eerste leven in de nieuwe, autoluwe stadswijk aan het water. In deze buurt komen meer dan 11.000 mensen wonen. Scholen, zoals Hogeschool Inholland en Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, zullen dagelijks duizenden studenten en scholieren naar het eiland trekken.

(c) Jean van Lingen

Touria Meliani (wethouder Kunst en Cultuur): “Er is een enorm gebrek aan ruimte in de stad voor kunstenaars om te werken en te creëren. Daarom ben ik trots op het Baggerbeest, ook omdat de broedplaats als missie heeft om de nieuwe buurtbewoners te betrekken bij de activiteiten en zo bij te dragen aan de levendigheid van deze nieuwe buurt.”

Om van de Sluisbuurt een levendige wijk te maken, begint het Baggerbeest deze zomer, als cultureel ankerpunt, nog voor er enige andere voorziening op de zandvlakte is. Samen met verschillende maatschappelijke (buurt)initiatieven, culturele organisaties en onderwijsinstellingen, wordt er vanuit deze plek begonnen met het bouwen aan het sociale weefsel van de wijk. De inzet van de broedplaats is niet alleen om tijdens de tien jaar van zijn bestaan te zorgen voor verbinding, maar ook om tussen de partners blijvende verbindingen te slaan waarop kan worden voortgebouwd.  De samenwerkende creatieve en culturele partijen vinden elkaar in een programma dat gericht is op leren en ontwikkelen van talent.

Het Baggerbeest dankt zijn  naam aan het slib waaruit dit ‘nieuwe’ stukje Amsterdam is ontstaan. Rondom een van de gebouwen van de broedplaats zal een grote constructie gebouwd worden die het beestje gestalte geeft. De broedplaats krijgt een binnenplaats met een podium, waar minifestivals en makers-markten  kunnen worden gehouden. Rondom die binnenplaats komen in vier gebouwen, in totaal, 72 ateliers, een horecagelegenheid, een jongerencentrum van Dynamo, Sluislab van Hogeschool Inholland, een buurtatelier waar bewoners initiatieven, zoals een weggeefwinkel, kunnen ontplooien en een multifunctionele ruimte waar voorstellingen, optredens en presentaties plaatsvinden. Ook zullen in de ateliers straks workshops en andere programmering te vinden zijn. Het Baggerbeest is een plek waar toekomstige bewoners van de Sluisbuurt en van het omliggende Noord, Oost en IJburg hun creatieve talenten op verschillende manieren kunnen ontwikkelen.

In de komende maanden zal er hard worden gebouwd aan het Baggerbeest. Begin april kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de beschikbare werkruimtes in de gebouwen. Aanjager van het Baggerbeest is broedplaatsbeheerder Urban Resort die de handen ineensloeg met Stichting Buurtcentra, de eigenaar van het toekomstige gebouw. Door de financiële steun van de Gemeente Amsterdam en Bureau Broedplaatsen werd het project mogelijk gemaakt. Dankzij die gezamenlijke inspanningen kan het Baggerbeest komende zomer open voor het publiek. Vanaf dat moment zullen honderden mensen hier hun ateliers en werkruimtes in gebruik nemen, kan er genoten worden van een prachtig cultureel en creatief programma in en om het gebouw, kan er gegeten en gedronken worden in het café en zullen kunstenaars de nu nog lege zandvlakte in gebruik nemen voor kunstinstallaties, events en andere spannende zaken.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie: www.baggerbeest.nl en volg Urban Resort op Facebook & Instagram.

(c) Jean van Lingen

Het Baggerbeest is permanent in ontwikkeling! Dat doen we samen:
Stichting Urban Resort, Stichting Buurtcentra, Gemeente Amsterdam, Bureau Broedplaatsen, Stadsdeel Oost, Placemakers, Studio Valkenier, Aker Engineering, Hogeschool Inholland, Dynamo, Sandberg, Framer Framed, Plein Theater, East&, (Nelly&) Theo van Doesburg Stichting, Jeugdtheaterschool TIJ, MK24, De Rode Loper op School, Muziekschool Amsterdam, Affect Lab, buurtbewoners en hun initiatieven.