Fair Practice in de praktijk - Kunstenbond

Het inkomen van creatieve professionals is vaak afhankelijk van onderbetaalde opdrachten. Vraag je meer? Dan gaat een ander er met je klus vandoor. Structurele onderbetaling leidt tot een ‘race to the bottom’. Uiteindelijk gaat de sector hieraan kapot. Als collectief kunnen we dit stoppen, daarvoor zijn we allemaal aan zet.
Fair practice code?
De gezamenlijk opgestelde fair practice code, moet de arbeidsomstandigheden in de culturele en creatieve sector verbeteren. De Kunstenbond werkte mee aan de totstandkoming van de code en strijdt ervoor dat deze binnen afzienbare tijd met wetgeving wordt afgedwongen.
Bekijk de volledige video op vimeo: https://vimeo.com/686678118