Broedraad #3 (BOMRA)

Dit is de nieuwsbrief van de belangengroep BroedplaatsOndernemers MRA (BOMRA), in 2020 in het leven geroepen om de bezuiniging op het broedplaatsenbudget tegen te gaan, en Broedplaatsen Nieuwe Stijl te helpen ontwikkelen. We trekken samen op met huurders/kunstenaars, belangengroepen en andere experts in onze gedeelde missie voor de Amsterdamse broedplaatsen van de toekomst. Broeddraad verschijnt als er nieuws is of als actie nodig is. In

Broeddraad #3 lees je alles over BOMRA-acties richting het nieuwe college, wat speelt er verder en plekken in de stad. Lees de nieuwsbrief hier.