Huurverhoging / Indexering

English below

Huurders van Urban Resort ontvangen elk jaar, in mei, een email waarin we aankondigen dat we de huurprijs per 1 juni van dat jaar aanpassen door middel van een indexering. Het gaat enkel om een zogenaamde ‘correctie’ i.v.m. de inflatie. Er zijn veel organisaties die deze indexering aangrijpen om de huren extra te verhogen. Wij doen dit niet. Los van de inflatiecorrectie vindt er bij Urban Resort geen verhoging plaats.

Urban Resort is zelf niet degenen die de hoogte van het percentage berekenen. Dit wordt op nationaal niveau gedaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij berekenen ieder jaar wat de gemiddelde verhoging/verlaging van de kosten geweest is, daaruit volgt een indexeringspercentage en dat volgen wij.

____________________________________________________________________

Rent adjustment / Indexation

Every year, tenants of Urban Resort receive an email in which we announce that we will adjust the rent per June 1 of that year by means of an indexation.  It only concerns a so-called “correction” in connection with inflation. There are many organizations that use this indexation to increase the rents. We do not do this. Apart from the inflation correction, there is no increase at Urban Resort.

Urban Resort is not the ones who calculate the hight of the percentage. This is done nationally by the Central Bureau of Statistics. Every year they calculate what the average increase / decrease of the costs has been, which results in an indexation percentage and we follow that.