Technisch Beheer

NOODSITUATIES
Doet zich een noodsituatie voor op één van de locaties van Urban Resort en is spoedeisende hulp nodig? Bijvoorbeeld wanneer jij of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft, bij brand, of als je getuige bent van een misdrijf.
>>> BEL DAN ALTIJD EERST HET ALARMNUMMER 112!

Waarschuw eventuele aanwezige BHV’ers. In het geval van een beginnende brand kunnen zij helpen bij het blussen en het ontruimen van de locatie. Let op dat je geen rook inademt. Eigen veiligheid eerst ! Bel daarna Urban Resort.

ERNSTIGE STORINGEN & TECHNISCHE PROBLEMEN (SPOED)
Doet zich een ernstige storing of technisch probleem voor waar direct op gehandeld dient te worden.
>>> BEL ONS DIRECT!
Tijdens kantooruren T:  020-6937575
Buiten* kantooruren Europac T: 0412-6545331 (spoed)

Dit is o.a.:
– een ernstige (dak)lekkage en overstroming
– een ernstige stroomstoring
– Problemen met een CV
– de toegangs- entreedeur (buitendeuren) sluit niet meer
– een brandmeldcentrale geeft alarm
– een gevaarlijke situatie
– een reparatie die spoedige actie vereist

1. Ik wil een storing of technisch probleem melden > Klik HIER (zonder spoed)
Ga na of je de reparatie of storingsmelding zelf behoort op te lossen of dat Urban Resort dit moet doen. Het Technisch Beheerteam pakt alleen werkzaamheden op waar zij voor verantwoordelijk zijn. Als huurder ben je voor een aantal zaken zelf verantwoordelijk (in de uitvoer en de bekostiging). Je ontvangt een melding hiervan retour als dit het geval is. In alle andere gevallen gaan we zo snel mogelijk voor je aan de slag.

2. Ik wil een extra sleutel/druppel/tag aanvragen. > Klik HIER
Het leveren van sleutel of druppel duurt maximaal 2 weken na aanvraag.

3. Ik heb een vraag of opmerking over de schoonmaak.  > Klik HIER 

4. Ik heb een vraag of opmerking over internet > Klik HIER
Je bent zelf verantwoordelijk voor het aansluiten van je router.

5. Ik wil een wijziging aanbrengen in mijn werkruimte. > Klik HIER
Als je zelf iets aan je atelier wilt aanpassen of veranderen, noemen we dit een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Hiervoor moet je meestal toestemming vragen. Let op: een zelf aangebrachte voorziening moet vaak teruggedraaid worden als je de ruimte weer verlaat en in originele staat moet opleveren.

Op dit moment kan je je verzoek nog niet online indienen (wij zijn deze functie op dit moment aan het testen). Mail je vraag naar technisch beheer: onderhoud@urbanresort.nl 
CONTACTGEGEVENS

Tijdens kantooruren T:  020-6937575
Buiten* kantooruren Europac T: 0412-6545331 (spoed)

*Let op! Gaat het niet om een spoedgeval, dan kunnen er mogelijk kosten in rekening gebracht worden.
Bel in het geval van een noodsituatie altijd eerst 112!

Hoofd Technisch Beheer
Laurens van Rens E: laurens@urbanresort.nl

 

(c) Jimena Gabriella Gauna

(c) Jimena Gabriella Gauna