Urban Resort

Over Baggerbeest

Wie op de westelijke punt van het Zeeburgereiland staat en naar de enorme zandwagens kijkt die eindeloos lijken te verplaatsen over de lege vlakte, zal zich nauwelijks kunnen voorstellen dat hier in de komende 15 jaar een nieuwe stadswijk vereist waar meer dan 11.000 mensen komen te wonen. Dit wordt de Sluisbuurt.

Begin 2023 is Urban Resort gestart met de bouw van een nieuwe creatieve broedplaats: Het Baggerbeest. Het Baggerbeest wordt het allereerste gebouw op de zandvlakte en wordt daarmee dé plek om het culturele ankerpunt te leggen voor de stadswijk in wording.

SLUISBUURT
De komende jaren wordt er in de Sluisbuurt volop gebouwd. De Sluisbuurt moet uiteindelijk een stadswijk worden met een enorme dichtheid van bewoners in torens die soms honderd meter boven de grond uit toornen. Daarnaast zullen er dagelijks duizenden scholieren en studenten naar de toekomstige onderwijsinstellingen van Hogeschool Inholland en het Montessori Lyceum Amsterdam komen. In deze buurt staan wonen, werken, leren en bewegen centraal. Er komen sociale, middeldure en dure huurwoningen en koopwoningen. Ze zijn bedoeld voor alle typen huishoudens: gezinnen, alleenstaanden, jongeren, studenten of senioren.

BAGGERBEEST
De naam, Baggerbeest, verwijst naar de ontstaansgeschiedenis van het eiland waar de Sluisbuurt op komt te staan. Meer dan honderd jaar geleden vormde slib uit het Oostelijk Havengebied hier nieuw land. In de luwte van de stad heeft het eiland gefunctioneerd als vrijplaats, camping, militair oefenterrein en zelfs als vliegveld.

Om van de Sluisbuurt een levendige wijk te maken, begint het Baggerbeest  als cultureel ankerpunt, nog voor er enige andere voorziening op de zandvlakte is. Samen met verschillende maatschappelijke (buurt)initiatieven, culturele organisaties en onderwijsinstellingen, wordt er vanuit deze plek begonnen met het bouwen aan het sociale weefsel van de wijk.

De inzet van de broedplaats is niet alleen om tijdens de tien jaar van zijn bestaan te zorgen voor verbinding, maar ook om tussen de partners blijvende verbindingen te slaan waarop kan worden voortgebouwd.  De samenwerkende creatieve en culturele partijen vinden elkaar in een programma dat gericht is op leren en ontwikkelen van talent.

De broedplaats krijgt een binnenplaats met een podium, waar minifestivals en makers-markten kunnen worden gehouden. Rondom die binnenplaats komen in vier gebouwen, in totaal, 72 ateliers & werkruimtes, een horecagelegenheid, een jongerencentrum van Dynamo, Sluislab van Hogeschool Inholland, een buurtatelier waar bewoners initiatieven, zoals een weggeefwinkel, kunnen ontplooien en een multifunctionele ruimte waar voorstellingen, optredens en presentaties plaatsvinden. Ook zullen in de ateliers straks workshops en andere programmering te vinden zijn.

Het Baggerbeest is een plek waar toekomstige bewoners van de Sluisbuurt en van het omliggende Noord, Oost en IJburg hun creatieve talenten op verschillende manieren kunnen ontwikkelen.

MOGELIJK GEMAAKT DOOR
Urban Resort sloeg de handen ineen met Stichting Buurtcentra, de eigenaar van het toekomstige gebouw. Door de financiële steun van de Gemeente Amsterdam, Bureau Broedplaatsen en Stadsdeel Oost werd het project mogelijk gemaakt. Dankzij die gezamenlijke inspanningen kan het Baggerbeest in de zomer van 2023 open voor het publiek. Vanaf dat moment zullen honderden mensen hier hun ateliers en werkruimtes in gebruik nemen, kan er genoten worden van een prachtig cultureel en creatief programma in en om het gebouw, kan er gegeten en gedronken worden in het café en zullen kunstenaars de nu nog lege zandvlakte in gebruik nemen voor kunstinstallaties, events en andere spannende zaken.

Het Baggerbeest is permanent in ontwikkeling! Dat doen we samen met:
Placemakers, Studio Valkenier, Aker Engineering, Hogeschool Inholland, Dynamo, Sandberg, Framer Framed, Plein Theater, East&, (Nelly&) Theo van Doesburg Stichting, Jeugdtheaterschool TIJ, MK24, De Rode Loper op School, Muziekschool Amsterdam, Affect Lab, buurtbewoners en hun initiatieven.

 

 

(c) Studio Valkenier

(c) Studio Valkenier