Vragen & Antwoorden Wonen en/of Werken LYCKA

Q: Kan ik de woning van tevoren bezichtigen?

A: Omdat het gebouw nu nog in aanbouw is, kunnen we geen rondleidingen geven. Daarom maken we gebruik van de plattegronden, foto’s en de virtuele tour. Nadat de selectie van toekomstige huurders is gemaakt, volgt nog een bezichtiging voordat je het contract daadwerkelijk tekent.

 

Q: Welke gegevens moet ik aanleveren voor de inkomenstoets? 

A: Als je geselecteerd bent door Urban Resort sturen we je gegevens door aan Eigen Haard.  Vervolgens ontvang je van hen een overzicht van gegevens die je moet laten controleren. Deze gegevens kun je vervolgens naar de corporatie opsturen of persoonlijk aan de balie van de corporatie afgeven.

De corporatie controleert alle gegevens en bekijkt of deze met de voorwaarden voor de woning overeenkomen. Is alles in orde, dan worden alle voorwaarden met je doorgenomen en mag je het contract komen tekenen. Als je na een positieve controle alsnog afziet van de woning, dan brengt de corporatie administratiekosten in rekening. Totdat je deze hebt betaald, wordt je inschrijving geblokkeerd en kan je geen nieuwe reacties plaatsen of woningaanbiedingen ontvangen.

Je hebt in ieder geval een recente inkomensverklaring (oude term: IB60-verklaring) of een recente aanslag inkomstenbelasting voor jou en je eventuele partner en meeverhuizende personen nodig. Zonder één van deze documenten kan de corporatie je inkomen niet controleren en kom je dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat je op tijd beschikt over de juiste papieren. Een inkomensverklaring kan je aanvragen bij de Belastingdienst, via telefoonnummer 0800 – 0543. Je ontvangt de verklaring binnen circa vijf werkdagen.

Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg je drie laatste salaris- of uitkeringsspecificaties toe. Als je zelfstandige bent, lever je een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar of een prognose van het lopende jaar in. Deze moet de netto winst en de fiscale aftrekposten bevatten, waaruit je belastbare inkomen volgt.

Is je inkomen dit kalenderjaar wezenlijk gedaald of gestegen? Lever dan naast de Inkomensverklaring of de aanslag inkomstenbelasting je laatste drie salaris- of uitkeringsspecificaties in. Als je zelfstandige bent, lever je een door een onafhankelijk boekhouder opgestelde winst-en-verliesrekening over het voorgaande jaar of een prognose van het lopende jaar in. Deze moet de netto winst en de fiscale aftrekposten bevatten, waaruit je belastbare inkomen volgt.

 

Q: Kan ik samenwonen?

A: De eenkamer studio’s zijn niet bedoeld om samen te wonen, bij de tweekamerwoningen is er wel die mogelijkheid, maar de voorkeur gaat sterk uit naar eenpersoonshuishoudens. De leeftijdsgrens van jouw contract geldt ook voor je partner. Dit geldt ook voor alle andere voorwaarden met betrekking tot je wooncontract, zoals de CAWA toets. De inkomensgrens voor 2 persoonshuishouden is maximaal tot € 32.200.

 

Q: Zijn deze woningen voor studenten?

A: Je kan niet ook ingeschreven zijn bij Studentenwoningweb en je mag geen voltijdstudent in Amsterdam meer zijn op het moment dat je in aanmerking wil komen voor jongerenwoningen. Verder moet je aan de voorwaarden van WoningNet voldoen: je bent ouder dan 18 jaar, verdient niet te veel (anders kom je niet in aanmerking voor de woning) en hebt de Nederlandse nationaliteit, een verblijfsstatus of bent EU-ingezetene.

 

Q: Kan ik me ook voor zowel een woning als een werkruimte aanmelden?

A: Graag zelfs! We zoeken naar kandidaten die een brug tussen het woongedeelte en werkgedeelte kunnen slaan door zowel een woon- als een werkruimte te huren.

 

Q: Hoe zit het met aanmelden met meerdere mensen?

A: De werkruimtes worden gedeeld met twee of drie cawa-gecertificeerde personen, dus hiervoor moet je je ook als groep van twee of drie personen aanmelden. Voor de woningen geldt echter dat deze voor één persoon zijn. Indien je ieder op een woonruimte reageert en samen een werkruimte wilt delen, geef dit dan allebei aan tijdens je aanmelding voor de woning in het formulier van Urban Resort. Hier wordt dan ook ingegaan op je aanmelding voor de werkruimte. Je hoeft je dan niet apart nog aan te melden voor de werkruimte

 

Q: Wat wordt het opleverniveau van de woningen en werkruimtes?

A: De muren zijn behangklaar (dat betekent dat ze niet geverfd zijn). De vloer is een anhydriet ondervloer; hier moet nog iets overheen gelegd worden. De virtuele tour geeft een goed beeld van het opleverniveau van de woningen.

 

Q: Wat valt er onder de servicekosten van de woningen en de werkruimtes? 

A: Bij de werkruimtes wordt een voorschot in rekening gebracht voor de kosten van gas, water, licht (en internet?). Bij de woningen is dit niet het geval en dien je voor de levering van gas water en licht zelf contracten af te sluiten met leveranciers. De servicekosten bij de woningen zijn een voorschot voor de kosten voor de algemene ruimtes zoals verlichting, elektraverbruik, schoonmaakkosten, glasverzekering, ontstoppingsverzekering etc.

 

Ben je zelfstandig ondernemer, ben je voltijdstudent aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling (niet in Amsterdam), huur je al een zelfstandige woning, woon je momenteel buiten de gemeente Amsterdam of heb je geheimhouding van gegevens?

A: Deze gegevens gaan we niet nu al van je opvragen, maar zorg er wel voor dat je die hebt. Dit heb je namelijk nodig voor de check bij Woningnet als je gekozen wordt voor een woning. Meer informatie hierover vind je hier