Urban Resort zoekt twee bestuursleden

Plaats: Amsterdam | Omvang: ± 7 bijeenkomsten per jaar | Periode: per direct | Onbezoldigde fucntie

 

Urban Resort is een professionele not-for-profit organisatie die broedplaatsen ontwikkelt voor de culturele en creatieve sector en sociaal-maatschappelijke initiatieven in Amsterdam.

In Amsterdam is Urban Resort, naast de gemeente, de grootste aanbieder van woon- en werkruimte voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Urban Resort heeft bijna 35.000 m2 aan verhuurbare vloeroppervlakte in haar beheer, totaal circa 500 creatieve woon- en werkruimtes in 19 panden.

Onze broedplaatsen ontwikkelen zich steeds meer in de richting van geprogrammeerde ontmoetingsplekken die een positief effect hebben op de stad in het algemeen en in het bijzonder voor bewoners en organisaties in de directe omgeving.

De Governance Code Cultuur, Code Culturele Diversiteit en Fair Practice Code gebruikt Urban Resort als leidraad.

 

Stichting Urban Resort is opzoek naar twee nieuwe bestuursleden die hun kennis en ervaring willen inzetten voor de culturele en creatieve sector en sociaal-maatschappelijke initiatieven in Amsterdam.

 

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het inhoudelijke en zakelijke beleid gedelegeerd aan een directeur. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende rol.

Het bestuur wordt gevormd door zeven leden. Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf leden. Gezien de profielen van de zittende leden zijn we op zoek naar kandidaten met de volgende achtergrond, kennis en ervaring:

 

Voor beide kandidaten strekken interesse in, en kennis van: de culturele sector, de doelgroepen van Urban Resort,  marketing/communicatie en/of het programmeren van cultureel-maatschappelijke activiteiten, tot aanbeveling.

Conform onze maatschappelijke visie, streven we naar een divers samengesteld bestuur. Daarom gaat de uitdrukkelijke voorkeur uit naar vrouwelijke kandidaten en kandidaten met een cultureel diverse achtergrond, die hun kennis en kunde inzetten voor de veelkleurige en eigenzinnige makers die Urban Resort bedient.

Het gaat om een onbezoldigd functie, maar onkosten worden vergoed. +/- 7 bijeenkomsten per jaar.

 

Meer Informatie

Meer informatie vindt u op www.urbanresort.nl of kunt u telefonisch contact opnemen met Duco Stadig, voorzitter van het bestuur (06 53417428). Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan: Urban Resort, t.a.v. dhr. Zafer Yurdakul, directeur, Louwesweg 1, 1066 EA Amsterdam. of per e-mail: zafer@urbanresort.nl.