Broedplaats VKG zoekt nieuwe huurders!

From
1 februari 2021

English below

 

8 STUDIO’S BESCHIKBAAR IN BROEDPLAATS VKG – VOLKSHOTEL

Op eerste en tweede verdiepingen van Broedplaats VKG in het Volkshotel in Amsterdam komen meerdere ruimten vrij!

Broedplaats VKG bestaat uit 85 hoofdhuurders en ongeveer 300 vaste gebruikers met een grote diversiteit aan met name culturele en creatieve bedrijven, kunstenaars en muzikanten. Broedplaats VKG stimuleert onderlinge ontmoetingen en samenwerkingen tussen huurders en met het Volkshotel.

Broedplaats VKG is op zoek naar  nieuwe huurders ter versterking van de diversiteit van deze creatieve community. We zoeken huurders die een grote interesse hebben in samenwerking binnen de broedplaats, of met het Volkshotel, die actief een bijdragen leveren aan de creatieve comunity en de ruimte intensief gebruiken. De grote ruimtes zijn zeer geschikt voor een collectief of creatieve organisatie.

–> Kleine en grote werkruimten

–> Ingangsdatum overeenkomst is per 1 februari 2021 (of later in overleg) 

RUIMTE M2 KALE HUUR SERVICE KOSTEN 21% BTW TOTAAL
BP1.51 20,7 € 245,15 € 70,91 € 66,37 € 382,43
BP1.54 24,7 € 292,84 € 84,70 € 79,29 € 456,83
BP1.57 24,7 € 292,66 € 84,65 € 79,23 € 456,54
BP.1.68 47,2 € 558,38 € 161,52 € 151,17 € 871,07
BP2.57 27,1 €299.21 € 86.55 € 81.01 € 466.78
BP2.68 40,5 € 446.96 € 129.29 € 121.01 € 697.27
BP2.70 48,4 € 533.38 € 154.29 € 144.41 € 832.08
BP2.74 35,7 € 394.00 € 113.97 € 106.67 € 614.64


let op: geen van de bovenstaande ruimtes is geschikt voor geluidsproductie.

Interesse?
Stuur dan een mailtje naar karima@urbanresort.nl met wat informatie over wie je bent, wat je doet en hoe je de ruimte zou willen gebruiken. 
Geef in dezelfde mail s.v.p. ook aan in welke ruimte(s) je geïnteresseerd bent.

Via de mail ontvang je een uitnodiging voor een bezichtiging. Bezichtigingen vinden plaats in week 3 & 4. Je kunt ook meerdere beschikbare ruimtes bekijken.
Let op: bezichtigingen zijn enkel 1 op 1 mogelijk en je kunt slechts 1 extra iemand meenemen.

Lees meer over deze broedplaats op de website van het Volkshotel, Urban Resort en Facebook.

_______________________________________________________

8 STUDIO’S AVAILABLE IN BROEDPLAATS VKG – VOLKSHOTEL

Several spaces will be coming available on the first and second floors of Broedplaats VKG in the Volkshotel in Amsterdam!

Broedplaats VKG consists of 85 main tenants and approximately 300 permanent users, with a great diversity of mainly cultural and creative companies, artists and musicians. Broedplaats VKG stimulates encounters and collaborations between tenants and with the Volkshotel.

Broedplaats VKG is looking for new tenants to strengthen the diversity of this creative community. We are looking for tenants who have a keen interest in collaboration within the creative community, or with the Volkshotel, tenants who actively contribute to the creative community and use the space intensively. The large spaces are very suitable for a collective or creative organization.

–> Small and large workspaces

–> Starting date rentalagreement form the 1st of February (or later in consultation)

RUIMTE M2 KALE HUUR SERVICE KOSTEN 21% BTW TOTAAL
BP1.51 20,7 € 245,15 € 70,91 € 66,37 € 382,43
BP1.54 24,7 € 292,84 € 84,70 € 79,29 € 456,83
BP1.57 24,7 € 292,66 € 84,65 € 79,23 € 456,54
BP.1.68 47,2 € 558,38 € 161,52 € 151,17 € 871,07
BP2.57 27,1 €299.21 € 86.55 € 81.01 € 466.78
BP2.68 40,5 € 446.96 € 129.29 € 121.01 € 697.27
BP2.70 48,4 € 533.38 € 154.29 € 144.41 € 832.08
BP2.74 35,7 € 394.00 € 113.97 € 106.67 € 614.64


none of the above spaces are suitable for sound production

Interested?
Send an email to karima@urbanresort.nl with some information about who you are, what you do and how you would like to use the space.
Please also indicate in the same e-mail which room (s) you are interested in.

You will receive an invitation for a viewing by email. Viewings take place in weeks 3 & 4. You can also view multiple available rooms.
Please note: viewings are only possible 1 on 1 and you can only bring 1 extra person.

Read more about this broedplaats on the website of the Volkshotel, Urban Resort and Facebook.