Wethouder Touria Meliani bezocht Broedplaats LELY!

09/07/2020

De Corona-sluier die ons allen al ruime tijd insloot, lijkt enigszins getemperd met de gedeeltelijke openstelling van Amsterdam per 1 juni.

Hoewel de bedrijvigheid in LELY enigszins op gang lijkt te komen is de schade enorm. Zo zijn de opdrachten van huurders weggevallen, publieksactiviteiten, zoals de tentoonstellingen van De Appel en de voorstellingenreeks ‘Hamlet’ van De Toneelmakerij zijn geannuleerd. MixTree, taalschool en ‘kantine’, heeft de deuren permanent moeten sluiten. De community in broedplaats LELY is extra kwetsbaar. De community van huurders die hier woont en werkt bestaat veelal uit internationale kunstenaars die geen beroep kunnen doen op de generieke regelingen vanuit het Rijk. Ongesubsidieerde maatschappelijke ondernemingen zoals Olympia Circus hebben hun inkomen als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.

Om broedplaats LELY, en de community die daarin met zorg is opgebouwd, door deze crisis heen te kunnen trekken, rekenen we op steun van de Gemeente Amsterdam. Urban Resort en het huurderscomité i.o. trekken samen op om deze Coronacrisis te doorstaan.

Door inzet van eigen vermogen heeft Urban Resort een verruimde betalingsregeling kunnen aanbieden aan haar huurders. Daardoor hopen we tijd te kopen voor huurders die nu in financieel zwaar weer zijn terecht gekomen. We komen samen met andere ontwikkelaars tijdens het Broedplaatsenoverleg Metropoolregio Amsterdam. We maken een inventarisatie van de schade die broedplaatsen door de Coronacrisis lijden. Daarmee onderbouwen we de vraag voor financiële steun bij de Gemeente Amsterdam/ Bureau Broedplaatsen. Ook benaderen we enkele ministeries om de kwetsbare positie van broedplaatsen en hun creatieve huurders, kenbaar te maken en te vragen om generieke steunpakketten voor ons en voor hen. Op deze wijze onderzoeken we momenteel of wij een substantieel bedrag bij elkaar kunnen brengen om de huurders die hun (woon) werkruimte dreigen te verliezen te ondersteunen.

__________________________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 19 juni 2020 bracht wethouder Kunst & Cultuur, Touria Mediani een bezoek aan Broedplaats LELY om daar te praten met Urban Resort en haar huurders over hoe zij de afgelopen maanden zijn doorgekomen. Broedplaats LELY is, net zoals veel andere broedplaatsen, hard getroffen door de Coronacrisis. Urban Resort heeft daarom de wethouder een kijkje achter de schermen willen geven. Samen met directeur Zafer Yurdakul nam Touria Meliani een kijkje bij verschillende huurders in het gebouw.

Monika Szewczuk van De Appel vertelde over het kunstwerk Day for Night wat nu te zien is in de Aula van kunstenaar Willem de Rooij. De Appel heeft al haar publieksactiviteiten moeten stop zetten de afgelopen maanden. De Appel is vanaf juni op aangepaste wijze weer gedeeltelijk open gegaan voor het publiek. Het realiseren van een veilige doorgang, het bewaken van de 1,5m afstand tussen bezoekers en afgelaste exposities, maken het echter moeilijk om hun normaal drukke schema enigszins te evenaren met alle gevolgen van dien.

 

____Broedplaats LELY vormt met de internationale groep van bewoners en gebruikers en de grote hoeveelheid publieke programma’s (pre-Corona) een bruisende plek waar dagelijkse minstens 100 mensen in en uit lopen en op drukke dagen zo’n 600 of meer!______

 

Frans Paul la Crois, oprichter van Olympia Circus Amsterdam vertelde over het werk wat de organisatie doet voor kinderen en jongeren uit de buurt. Sinds de Coronacrisis hebben de honderden kinderen die hier wekelijks lessen volgen niet meer langs kunnen komen. Voor Olympia Circus Amsterdam is het moeilijk om zonder activiteiten het hoofd boven het water te houden. Onder de indruk van het maatschappelijke belang van de organisatie, verlieten we de grote gymzaal waar de circus school is gevestigd.

In broedplaats LELY wonen tientallen kunstenaars. Onderweg naar een van de woongroepen, werd Touria Meliani verrast door bewoners en muzikaal duo, Alice Rodriguez (dwarsfluit) en Hendrik Müller (contrabas), die haar trakteerde op een prachtig klassieke voordracht in het imposante trappenhuis van het gebouw.

De wethouder werd vervolgens rondgeleid door twee bewoners op één van de woon/werk verdiepingen, waar zo’n 8 creatieven samen leven en creëren.  Zij ging met hen in gesprek over de moeilijkheden die zij ondervinden door weggevallen opdrachten en inkomsten. Veel internationale bewoners kunnen geen aanspraak doen op generieke maatregelen van de overheid. Broedplaats LELY is daarnaast tijdelijk, en de huurovereenkomst komt eind 2020 op z’n einde. Voor veel creatieven is de toekomst daarmee uitermate onzeker.

__________________________________________________________________________________________________________________

LELY is bij uitstek een broedplaats die een positieve bijdrage levert aan het leefklimaat in de buurt en de stad. Dat gebeurt door het stimuleren, faciliteren en organiseren van activiteiten en programma’s. LELY is een gastvrije broedplaats, waar in iedere woongroep een kunstenaar statushouder woont. LELY heeft een open en toegankelijk karakter, met een hechte internationale community en ruimte voor talentontwikkeling, experiment en programmering. Dit willen we verder uitbouwen. Daarvoor is het veiligstellen van een toekomst voor LELY essentieel. Juist nu dient er duidelijkheid te zijn over een mogelijke verlenging van de huurovereenkomst, een verlenging tot het moment dat het gebouw getransformeerd zal gaan worden, en twee, over de terugkeer van een permanente broedplaats op deze locatie. LELY biedt een unieke mogelijkheid om de gemeentelijke doelstellingen te waarborgen. Namelijk het inbedden van kunst & cultuur in een ontwikkelbuurt, het presenteren van kunst aan een grootstedelijk (cultureel) divers publiek, en de verbinding tussen kunstenaars met de buurt waarin zij wonen en werken. Ook voor het realiseren van deze inhoudelijke interventies rekenen we op de steun van de Gemeente Amsterdam.

 

____Met de betaalbare woonruimten voor kunstenaars en als betaalbare standplaats voor maatschappelijk geëngageerde, gevestigde en tegelijk experimentele kunstinstellingen waaronder De Appel en STEIM, is broedplaats LELY van groot belang binnen de onder druk staande vastgoedmarkt van Amsterdam waar onze huurders steeds moeilijker een goede en betaalbare plek kunnen bemachtigen. Broedplaats LELY creëert banen, brengt nieuwe samenwerkingen en biedt ruimte om te experimenteren____

 

Urban Resort hoopt dat Touria Meliani dermate onder de indruk was van de broedplaats en haar huurders dat we haar hebben kunnen overtuigen zich hard te maken voor de toekomst van de broedplaats na 2020!

 

BROEDPLAATS LELY OP EEN RIJTJE

->  19 ateliers

->  42 CAWA woon/werkplekken

->  5 woon/werkplekken statushouders

->  1 artist in residence

-> Meer dan 20 nationaliteiten

->  Hoofdkantoor STEIM

-> Expositieruimte de Appel

-> Standplaats Open Embassy

-> Werkplaats Circus Lab

-> Ontwikkelplek Frascati

-> En nog zo veel meer………………………………………….

 

Beeldreportage door Broedplaats LELY huurder Jimena Gabriella (c). www.jimenagabriella.com