Voorkom een eind aan 20 jaar succesvol Amsterdams Broedplaatsenbeleid!

14/06/2021
Voorkom een eind aan 20 jaar succesvol Amsterdams Broedplaatsenbeleid!

De Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropool Regio Amsterdam vertegenwoordigt zo’n 75 culturele en sociaal maatschappelijke broedplaatsen en economische hubs in en rondom Amsterdam. Er zijn grote zorgen over de bezuiniging op het Amsterdamse broedplaatsen-budget van 1 miljoen in 2022 en het vooralsnog ontbreken van structureel budget vanaf 2023.
Met dit perspectief hebben zij berekend dat binnen 5 jaar het aantal broedplaatsmeters met 60% is gereduceerd en ruim 2300 mensen hun werkplek hebben verloren. Daarmee zien wij een einde komen aan 20 jaar succesvol broedplaatsenbeleid.. Maar dat hoeft niet zo te zijn!
Bekijk het belangrijke (online) pleidooi van Hay Schoolmeesters hier.