Terugbilk: Zekerheid voor Amsterdamse creativiteit - Pakhuis de Zwijger x Urban Resort (video)

Hoe kunnen we de meerwaarde van creatieve ruimte blijvend behouden voor de stad?

Er is op dit moment 170.000 vierkante meter aan betaalbare creatieve en maatschappelijke ruimte in de stad. Dat lijkt heel veel, maar de vraag naar zulke ruimte is al velen jaren veel groter dan het aanbod. De aankomende jaren zal dit aanbod daarnaast ook fors gaan krimpen. Huurovereenkomsten waar huidige broedplaatsen zijn gevestigd, lopen af, waaronder plekken zoals Broedplaats LELY en SUP, waar honderden creatieven niet alleen werken, maar ook wonen. Nieuwe plekken worden maar mondjesmaat gerealiseerd. Deze plekken hebben vaak een tijdelijke looptijd, de huren zijn hoog en de toekomst onzeker. Amsterdam reageert veel te langzaam op het verdwijnen van de creatieve en maatschappelijke ruimte in de stad, betoog directeur van Urban Resort Zafer Yurdakul in zijn opinie stuk in Het Parool in aanloop naar deze programmavond: “De stad moet ingrijpen zodat deze plekken van verbinding en ontmoeting niet verloren gaan”.

Tijdens de Pakhuis de Zwijger special ‘Zekerheid voor Amsterdamse creativiteit’ werden, naast de gemeente ook andere sleutelfiguren uit verschillende domeinen gevraagd zich over dit probleem te buigen. Met een zaal vol geintereseerden, werd er gekeken naar de kansen die er wél voor ons liggen om duurzame oplossingen te realiseren in de stad. Een belangrijk onderwerp wat terug bleef keren was het succes van ‘mixed use’ zoals dat al door Job Heimand werd gerealiseerd in Het Volkshotel waar broedplaats VKG zich bevindt. De meerwaarde van creatieven in een setting waar ook andere domeinen actief zijn,  werd als zeer waardevol ervaren door huurders, ondernemers en ontwikkelaars. Deze manier van organiseren maakt daarbij goed gebruik van de weinige ruimte die beschikbaar is in Amsterdam.

De avond werd gehost door moderator Bahram Sadeghi. Aan het woord kwamen o.a. Martine Gründemann (Directeru Ontwikkeling bij Zadelhoff), Alexander Ramselaar (Expert financieren en vastgoed voor culturele en creatieve sector), Touria Meliani (Wethouder Kunst & Cultuur) en Bart de Zwart (Fontys Hogeschool) aan het woord. Er werden vanuit het publiek vele interessante casestudies voorgelegd en vragen gesteld aan de panels. Benieuwd naar de uitkomsten? De sessie is gefilmd! Bekijk de video hier.

  1. Met:
    Zafer Yurdakul (directeur Stichting Urban Resort)

Touria Meliani (wethouder Kunst &Cultuur, Inclusie & Antidiscriminatiebeleid en Evenementen van Amsterdam)
Bart de Zwart (Senior researcher & Lecturer Fontys Hogescholen)
Jan-Bert Vroege (dagelijks bestuurder stadsdeel Oost)
Lubbert Hakvoort (Programmamanager Haven-Stad, gemeente Amsterdam)
Nabila Bouabbouz (Ambtelijk opdrachtgever gebiedsontwikkeling Nieuw-West)
Christiaan Weiler (Architect en onderzoeker)
Martine Gründemann (Directeur Ontwikkeling bij Zadelhoff)
Alexander Ramselaar (Expert financieren en vastgoed voor de culturele en creatieve sector)
Job Heimans (Initiatiefnemer en medeoprichter van Volkshotel Amsterdam)

Foto’s: Pakhuis de Zwijger/Jelle de Ru).