Symposium: geboorte van de broedplaats voor de toekomst

03/03/2021

Het is voorjaar. Ook de broedplaatsen in groot Amsterdam bloeien weer op. De broedplaatsen hebben de afgelopen jaren wortel kunnen schieten en zich ontwikkeld van tijdelijk naar vast, van bestaande naar nieuwe partners, van binnen naar buiten, van rafelrand naar midden in de maatschappij. Ze laten Amsterdam delen in hun bloesem en creëren zo steeds meer kruisbestuivingen. Een rijke voedingsbodem voor niet alleen kunst en cultuur, maar steeds meer sociaal maatschappelijke innovatie, maakindustrie, werkgelegenheid, onderwijs en jongeren – op alle terreinen plukken Amsterdammers en beleidsmakers de vruchten die broedplaatsen hen bieden. Dat vraagt om een vernieuwd beleid voor de broedplaatsen als katalysator van onze stad van de toekomst. Hoog tijd dus voor een inspirerend symposium om dit alles zichtbaar, voelbaar en meetbaar te maken.

Dit symposium wordt georganiseerd door de belangengroep Broedplaatsondernemers in de metropoolregio Amsterdam. Het symposium lanceert de broedplaats van de toekomst om op grond daarvan de bezuiniging van 1 miljoen euro op het budget voor het behouden van bestaande en het creëren van nieuwe broedplaatsen in 2022 stevig ter discussie te stellen. Daarnaast moet de herwaardering van de broedplaats leiden tot structureel broedplaatsbudget in de begroting van Amsterdam in de volgende collegeperiode. Als er geen nieuw budget komt dan neemt het aantal m2 broedplaats in de komende paar jaar drastisch af en verliezen bijna 2000 creatieven hun plek in Amsterdam.


It is spring.  The ‘Broedplaatsen’ in Amsterdam are also flourishing again. These ‘broedplaatsen’ have been able to take root in recent years and have developed from temporary to permanent, from existing to new partners, from inside to outside, from fringes to the middle of society.

They let Amsterdam share in their blossom and thus create more and more cross-pollination. A rich breeding ground for not only art and culture, but more and more social innovation, manufacturing industry, employment, education and young people – Amsterdammers and policymakers are reaping the benefits of ‘broedplaatsen’ in all areas. This requires a renewed policy for ‘broedplaatsen’ as a catalyst for our city of the future. High time for an inspiring symposium to make all this visible, tangible and measurable.

This symposium is organized by the Belangengroep Broedplaatsondernemers in the Amsterdam Metropolitan Area. The symposium launches the ‘broedplaats’ of the future, in order to put the 1 million euro cut in the budget for preserving existing and creating new ‘broedplaatsen’ in 2022 firmly into question. In addition, the revaluation of the ‘broedplaats’ should lead to a structural ‘broedplaatsbudget’ in Amsterdam in the next council term. If there is no new budget, the number of m2 of ‘broedplaatsen’ will decrease drastically in the next few years and almost 2000 creatives will lose their place in Amsterdam.