Oproep huurderscomité

14/06/2020

See English below

Urban Resort is samen met Platform BK en Kunstenbond een serie gesprekken aangegaan met BUT! en andere huurdersgroepen. Het plan is daaruit voort gekomen om in deze onzekere tijd een huurderscomité op te zetten waarin huurders van alle Urban Resort-panden mee kunnen praten over actuele zaken die hen en Urban Resort aangaan.

Het doel is om op korte termijn, in samenwerking tussen huurders en Urban Resort, duurzame en solidaire oplossingen te zoeken voor de actuele problematiek, maar ook op lange termijn  huurders een gezamenlijke adviserende stem te geven.

Wil je meepraten in deze gesprekken?

Stuur dan z.s.m. een bericht aan info@platformbk.nl.
Platform BK zal alle aanmelders met elkaar en Urban Resort in contact brengen.

Namens Urban Resort, Kunstenbond, BUT! en Platform BK

 

PLATFORM BK onderzoekt de rol van kunst in de samenleving en vertegenwoordigt kunstenaars, ontwerpers, curatoren en andere culturele producenten.  www.platformbk.nl

__________________________________________________________________________________________


Together with Platform KB and de Kunstenbond, Urban Resort has entered into a series of talks with BUT! and other tenant groups. Due to the uncertainty of the present situation, it has resulted in a plan to set up a tenants committee, in which tenants from all U ban Resort properties can participate, and discuss and advice on issues that concern them and Urban Resort.

The aim is to search for, and achieve sustainable and agreeable solutions in collaboration between tenants and Urban Resort, in the short term,  but also in the long term, to give tenants a joint advisory role in the future.

Do you want to participate in these conversations?

Send a message to info@platformbk.nl as soon as possible.
Platform BK will put all registrants in contact with each other and Urban Resort.

On behalf of Urban Resort, Kunstenbond, BUT! and Platform BK

PLATFORM BK investigates the role of art in society and artists, designers, curators and other cultural producers. www.platformbk.nl