Nieuws uit de broedplaatsen: November 2020 | Bezuinigingen op het Broedplaatsenbeleid?!

07/12/2020

Bezuinigingen op het Broedplaatsenbeleid? Help mee en voorkom het!

Onder het motto “Samen Sterker Uit de Crisis” presenteerde het college van B&W een notitie waarin als gevolg van de coronacrisis niet alleen investeringen maar ook bezuinigingen werden voorgesteld. Een van de posten waarop fors bezuinigd zou moeten worden is het Amsterdamse Broedplaatsen en Atelierbeleid. Exact 2 miljoen euro zou in de komende jaren voor het behoud en de realisatie van broedplaatsen moeten worden geschrapt. Het aantal broedplaatsen neemt dan flink af en vele kunstenaars en creatieven zullen geen werkplek meer hebben en dat betekent een aderlating voor de stad!

Lees hoe Urban Resort campagne voert om dit te voorkomen in de nieuwsbrief.