Nieuws uit de broedplaatsen | Mei 2022

In onze nieuwsbrief van mei lees je onder andere:
De BOMRA (Broedplaats Ondernemers MRA) heeft in een spoedbrief de coalitie vier concrete voorstellen voorgelegd om als broedplaats mee te kunnen blijven bewegen met de groei van de stad.
Nederland heeft te kampen met hoge inflatiecijfers. Helaas heeft dit ook tot gevolg dat de jaarlijkse huurverhoging voor onze huurders dit jaar hoger uitvalt dan we gewend zijn. Urban Resort blijft zich beraden hoe we de creatieven in de Amsterdam kunnen steunen, ook die met een kleine beurs.
Lees dit en mee in onze nieuwsbrief van mei hier.