Nieuws uit de broedplaatsen | Januari

14/01/2022
2022 is het jaar waarin we een nieuw college krijgen in Amsterdam en dat gaat bepalend zijn voor een (nieuw) broedplaatsenbeleid voor de komende 4 jaar. Vooralsnog is er vanaf 2023 geen structureel budget meer voor het oprichten van nieuwe broedplaatsen. De belangengroep Amsterdamse broedplaatsen voert nog voor de verkiezingen een aantal acties uit om de broedplaats nieuwe stijl onder de aandacht te brengen en hoopt daarmee de desastreuze bezuiniging teniet te doen.
Urban Resort start dit jaar met twee nieuwe broedplaatsen! Broedplaats Het Baggerbeest wordt het eerste gebouw in de Sluisbuurt en is eind 2022 operationeel.
Over enkele maanden kunnen tientallen kunstenaars gebruikmaken van de oude klaslokalen in broedplaats LUTKE, waar er ongestoord gewerkt kan worden in een rustige en landelijke omgeving.
Lees er alles over in deze nieuwsbrief van januari.