Nieuws uit de broedplaatsen | april 2021

07/04/2021
In onze nieuwsbrief van april gaan we dieper in op  twee belangrijke onderwerpen.

Zo komt er een een 3e ronde van het Noodfonds van Urban Resort. Dat betekent dat we huurders die aantoonbaar door Corona met huurbetalingsproblemen te kampen hebben opnieuw kunnen helpen.

Ondanks dat de Amsterdamse broedplaatsen de Coronasteun (400.000 euro) van de gemeente op prijs stellen, is de toekomst van broedplaatsen nog lang niet verzekerd. De Belangengroep Broedplaatsondernemers in de Metropoolregio Amsterdam vraagt aandacht voor het voortbestaan van broedplaatsen in Amsterdam en daarbuiten op de korte en lange termijn. Urban Resort participeert volop in de belangengroep.

We organiseren donderdag 8 april a.s het online symposium “De Broedplaats van de Toekomst!”, dat zich manifesteert tegen een prangende achtergrond van een bezuiniging op het Amsterdamse broedplaatsenbeleid van 1 miljoen in 2022 en vooralsnog geen structureel budget meer vanaf 2023.”

Meer informatie vind je hier in de nieuwsbrief.