Monumentenstatus voor LELY

18/06/2020

Stadsdeel Nieuw-West heeft het schoolgebouw en de gymzaal aan de Schipluidenlaan 10 en 12 aangewezen als gemeentelijk monument. Met de monumentenstatus zijn gebouwen goed beschermd voor stedelijke ontwikkelingen.

Erfgoedvereniging Heemschut heeft in 2012 voor het schoolgebouw een aanvraag tot aanwijzing als gemeentelijk monument ingediend. In de beschrijving van Monumenten en Archeologie wordt geconcludeerd dat dit schoolgebouw stedenbouwkundige, architectonische, typologische en cultuurhistorische waarde heeft.

Nationaal en internationaal bekende Tuinsteden

Nieuw-West staat nationaal en internationaal bekend als een goed voorbeeld van het naoorlogse bouwen. Dit staat bekend als “de Westelijke Tuinsteden”, met een ruime, groene opzet van straten en huizen. In Nieuw-West staan veel bijzondere gebouwen met een hoge architectonische kwaliteit. Architect Ingwersen heeft 10 schoolgebouwen in Nieuw-West ontworpen. Twee ervan hebben een monumentale status en met drie zijn wij bezig met de procedure voor deze status.

Het schoolcomplex

De school en gymzaal staan in het noordelijk deel van ‘Plan Westlandgracht’, tussen de Schipluidenlaan en de Cornelis Lelylaan. Dit plan uit 1958 gaat uit van minder woningen en veel ruimte voor onder andere schoolgebouwen. Het Praktijkgebouw, het Westburg College en de Hogere Zeevaartschool voor Scheepswerktuigkundigen zijn inmiddels gesloopt. Dat zal het Christelijk Lyceum Pascal niet overkomen.

* Tekst van Gemeente Amsterdam