Masterclass politiek sensitief handelen voor creatieve broedplaatsen en atelierorganisaties

 

Beheerders en organisatoren van creatieve werkplekken zijn voor het functioneren van hun locatie vaak afhankelijk van politieke besluitvorming. Beleid en regelgeving, de goedkeuring van (bouw)plannen, of de toewijzing (of afwijzing) van financiering kunnen het verschil betekenen tussen voortzetting of opheffing van een creatief initiatief. Binnen de lokale politieke context spelen het college van B&W en de gemeenteraad hierin elk hun eigen rol. Waarbij met name de rol van de raad soms onderbelicht blijft.

In deze masterclass nemen we je mee in het spel van de lokale politiek en verkennen we hoe je als broedplaats of atelierorganisatie hierin strategisch kunt opereren. Hoe zorg je dat de belangen van jouw initiatief bij de politiek op het vizier komen? Hoe leg je contact en breng je je argumenten voor het voetlicht? Hoe ga je om met verschillende partijpolitieke kleuren? En wat is het belang van timing?
Tijdens de masterclass pas je de opgedane inzichten toe op de context van jouw eigen initiatief in jouw eigen gemeente.

Maandag 5 december, 10.00 – 12.30 uur
Locatie: De Havenloods, Nijverheidsweg 6, Utrecht

Meer informatie lees je hier.