Maatschappelijke meerwaarde van broedplaatsen

20/10/2020

Onderzoek Bloeiende Broedplaatsen, van de Syntus Hogeschool in Eindhoven,  heeft als doel om een toekomstperspectief te ontwikkelen voor makersplekken in de stad. Met dit project – dat loopt van mei 2020 tot en met april 2022 – zal de maatschappelijke meerwaarde van broedplaatsen en ateliergebouwen in Nederland in kaart gebracht worden en een bijdrage geleverd worden aan de professionele ontwikkeling van organisaties die deze locaties ontwikkelen en beheren.

Bijgevoegd een survey ter aanvulling op kleinschalige onderzoeken die recentelijk door individuele broedplaatsen/atelierorganisaties zijn uitgevoerd (o.a. ook door Urban Resort in het voorjaar 2020). Hoe breder de vragenlijst verspreid en ingevuld wordt, hoe completer het landelijk beeld beeld van de bijdrage die broedplaatsen en ateliers leveren aan de veerkracht van de creatieve sector.

Vul hier de enquete in.