Instagram: Belangengroep Broedplaatsen Amsterdam

27/09/2021

Belangengroep Broedplaatsondernemers MRA laat zien dat de Broedplaatsen van de Toekomst gezamenlijk van cruciaal belang zijn als levensader van de creatieve stad. Om dat voor de toekomst te behouden moet de bezuiniging op broedplaatsen in 2022 worden teruggedraaid en moet er een nieuw en groter budget vanaf 2023 voor de realisatie en instandhouding van broedplaatsen beschikbaar zijn. We geloven er in dat we dat samen met u mogelijk kunnen maken.

Bezuinigingen op broedplaatsen zijn funest voor een kleurrijke stad. Het gevolg van een dergelijke bezuiniging is dat er in de komende 2 jaar ruim 6ooo m2 broedplaats wegvalt en dat 175 kunstenaars en creatieven hun woon/werkplek verliezen. In de komende 5 jaar is dat 57.600 m2 en plek voor 1650 kunstenaars! Daarom pleiten we voor investering in plaats van bezuiniging.

Om nog meer zichtbaarheid te creëren hebben ze een Instagrampagina opgericht. Hier laten zien dat de Broedplaatsen van de Toekomst gezamenlijk van cruciaal belang zijn als levensader van de creatieve en verbonden stad! Go follow:  @020broedplaatsen