Herzie de bezuiniging van 1 miljoen op broedplaatsenbudget 2022

18/11/2021
Namens Belangengroep Broedplaatsondernemers MRA spreekt Hay Schoolmeesters tijdens Commissie Kunst, Diversiteit en Democratisering.
Voor komend jaar staat nog namelijk steeds een bezuiniging van 1 miljoen op het huidige broedplaatsen-budget op de planning en vanaf 2023 is er geen geld meer gereserveerd voor broedplaatsen.
Duizenden Amsterdammers werken, ontwikkelen en ontmoeten elkaar in broedplaatsen. In Amsterdam zijn voldoende betaalbare werkruimten voor deze creatieven en organisaties dan ook broodnodig!

Bekijk de video hier. 
En lees de brief: BOMRA 15-11-2021