Commissie Ateliers (Woon)Werkpanden Amsterdam is opzoek naar nieuwe commissieleden!

17/09/2020
Bijdrage leveren aan het culturele klimaat van de stad?
Commissie Ateliers (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA)
De onafhankelijke adviescommissie CAWA adviseert het college van B&W over het Amsterdams atelier- en broedplaatsenbeleid. Zij beoordeelt plannen van initiatiefnemers om gebouwen te transformeren tot broedplaatsen en zij toetst kandidaat-huurders voor atelier(woningen) op professioneel kunstenaarschap. De CAWA bestaat uit acht leden. Gezamenlijk hebben zij expertise op sociaal, cultureel, artistiek, ruimtelijk en economisch vlak; in deze velden zijn zij bekend binnen de Amsterdamse sector.

Twee commissieleden CAWA, met expertise stedelijke economische + vastgoed en projectontwikkeling

Stedelijke economische expertise, u heeft kennis van de creatieve industrie en bijbehorende aspecten als werkgelegenheid en vestigingsfactoren voor deze sector.
Vastgoed en projectontwikkeling
U heeft strategische en operationele kennis op het gebied van vastgoed en projectontwikkeling, met name in het maatschappelijk vastgoed, in Amsterdam.
Voor beide functies is een sterke betrokkenheid bij de stad in het algemeen en affiniteit met de Amsterdamse kunst- en cultuurwereld, met cultuurpanden en broedplaatsgroepen in het bijzonder, een vereiste. Het toetsen van kunstenaars is een belangrijk onderdeel van de vergadering.

De gemeente wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die zij gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. De gemeente streeft daarom naar een commissie die een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen.
Algemeen en vergoeding
Een commissielid wordt benoemd voor een periode van twee jaar. Daarna is herbenoeming voor nog een periode van twee jaar mogelijk. Voor het bijwonen van een vergadering wordt een vacatie vergoeding van € 200,– verstrekt. Voor een stand van zakengesprek met de broedplaatsen wordt een bedrag van € 100,– betaald (ca. drie keer per jaar). De commissie komt maximaal 14 keer per jaar bijeen en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De tijdsbesteding is circa 10 uur per maand.
Inlichtingen en sollicitatie
Belangstellenden wordt verzocht een sollicitatiebrief, voorzien van een motivatie en gegevens die een inzicht geven in de gevraagde deskundigheid, en Curriculum Vitae (o.v.v. stedelijke economische expertise), voor 2 september aanstaande te mailen naar Maartje Wijnhoven, ambtelijk secretaris CAWA, m.wijnhoven@amsterdam.nl of telefonisch 06 1466 1827. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 18 september 2020.
Meer informatie vindt u op de website.