Broedraad #2

Dit is de nieuwsbrief van de belangengroep BroedplaatsOndernemers MRA (BOMRA), in 2020 in het leven geroepen om de bezuiniging op het broedplaatsenbudget tegen te gaan, en Broedplaatsen Nieuwe Stijl te helpen ontwikkelen.

We trekken samen op met huurders/kunstenaars, belangengroepen en andere experts in onze gedeelde missie voor de Amsterdamse broedplaatsen van de toekomst. Broeddraad verschijnt als er nieuws is of als actie nodig is. In Broeddraad #2: brandbrief aan de onderhandelaars, Culturele Stelling, Ma.akbank en plekken in Noord en Zuid. Verschijningsdatum 2 mei 2022.

 

Lees de nieuwsbrief #2 van Bombra hier. 

Ernst van Deursen