BROEDRAAD #1 Herzie de bezuiniging van 1 miljoen op broedplaatsenbudget 2022!

14/12/2021
BROEDRAAD #1 Herzie de bezuiniging van 1 miljoen op broedplaatsenbudget 2022!
Dit is de eerste nieuwsbrief van de belangengroep BroedplaatsOndernemers MRA. De BOMRA is in 2020 in het leven geroepen om de voorgenomen bezuiniging op het broedplaatsenbudget vanaf 2021 tegen te gaan, en een Broedplaats Nieuwe Stijl te helpen ontwikkelen.
Ze trekken samen op met huurders/creatieven, belangengroepen en andere experts in de gedeelde missie voor de Amsterdamse broedplaats van de toekomst.
Broeddraad verschijnt als er nieuws is of als actie nodig is.
Lees de nieuwsbrief hier.