Broedplaatsen tegen cutbacks!

27/11/2020
Onder het motto “Samen Sterker Uit de Crisis” presenteerde het college van B&W een notitie waarin als gevolg van de coronacrisis niet alleen investeringen maar ook bezuinigingen werden voorgesteld. Een van de posten waarop fors bezuinigd zou moeten worden is het Amsterdamse Broedplaatsen en Atelierbeleid. Exact 2 miljoen euro zou in de komende jaren voor het behoud en de realisatie van broedplaatsen moeten worden geschrapt. Het aantal broedplaatsen neemt dan flink af en vele kunstenaars en creatieven zullen geen werkplek meer hebben en dat betekent een aderlating voor de stad! Lees alles in onze nieuwsbrief.

Samen met het netwerk van broedplaatsen, Kunstenbond, Platform Beeldende Kunst en actieve huurders voeren we dan ook al een paar weken actie tegen deze bezuinigingen.

Help mee om de bezuinigingen op het Amsterdams broedplaatsen & Atelierbeleid ongedaan te maken en deel zowel de brief als de video in je netwerk en op social media!