Brandbrief: De onhoudbaarheid van bezuinigingen op broedplaatsen

07/12/2020

Aan de gemeente Amsterdam
de woordvoerders van de commisssie FEZ Amstel 1
1011 PN Amsterdam

 

cc.: de wethouder Kunst en Cultuur en Vastgoed, mevr. Meliani, de wethouder Financie?n en Economische Zaken, dhr. Everhardt

Amsterdam 7 december 2020,
Betreft: de onhoudbaarheid van bezuinigingen op broedplaatsen

 

Geachte commissieleden,

Op 16 oktober en op 24 november j.l. heeft de belangenvereniging Broedplaatsondernemers MRA een brief gestuurd aan de commissie KDD en de wethouder Kunst en Cultuur inzake de voorgenomen bezuinigingen op het Broedplaatsen beleid in Amsterdam.

Per email wij hebben wij u op dezelfde data een afschrift gestuurd, voor de volledigheid zijn beide brieven als bijlage toegevoegd en verzoeken wij u deze nog eens goed te lezen.

Wij richten ons nu tot u omdat broedplaatsen niet alleen een cruciaal fundament zijn in het culturele ecosysteem, maar ook van gro?o?t belang zijn voor het ondernemerschap en de werkgelegenheid in Amsterdam. Het afzwakken van het Broedplaatsenbeleid leidt direct tot minder kleinschalig en beginnend ondernemerschap en verlies van werkgelegenheid.

Juist op deze plekken vinden vele cross-overs plaats die zo van betekenis zijn voor de kleinschalige bedrijvigheid, de belangrijkste economische motor, en van groot belang zijn voor de culturele, creatieve, innovatieve en sociale keten van Amsterdam. Onze duizenden huurders hebben gezamenlijk dan ook een substantie?le inbreng in onze sterke economische metropoolregio en de creatieve sector in het bijzonder. Vele andere inmiddels ex-huurders hebben via onze broedplaatsen kunnen doorgroeien naar andere plekken elders in de stad. De broedplaats als curator en aanjager voor duurzaam ondernemerschap.

Met de voorgestelde bezuinigingen op de broedplaatsen constateren we dat in deze collegeperiode 6.647 m2 broedplaats verloren gaat en daarmee minimaal 175 werkplekken verdwijnen.

In Stadsdeel Zuid Oost bijvoorbeeld zijn afgelopen twee jaar 8 broedplaatsen opgericht, die plek bieden aan circa 200 startende ondernemers uit met name Zuidoost. Sommige van hen zijn pas ondernemer geworden toen de ruimte beschikbaar kwam. Veel latent talent heeft zich ontpopt tot ondernemer en de omvangrijke programmering inspireert en stimuleert weer andere mensen uit het Stadsdeel om economisch actief te worden. Ook door onderlinge samenwerking ontstaan nieuwe start-ups. Zo lopen er meerdere programma’s gericht op ondernemerschapsversterking en coaching (in Prospect 11, De Kazerne en Lola Bae) en er wordt samengewerkt met opleidingen als ROC Vakman Ondernemerschap en AMFI. Al deze locaties, met uitzondering van De Kazerne, hebben kortlopende contracten tot eind 2021 of uiterlijk eind 2022.

In de volgende collegeperiode wordt het dramatisch, dan praten we over het verdwijnen van 57.600m2 en plek voor 1650 kunstenaars/creatieven. Maar ook voor al die andere sociale, innovatieve en duurzame entrepreneurs en organisaties binnen en buiten de broedplaatsen. Beide ketens die voor de aanstaande economisch duurzame toekomst van Amsterdam zo van belang zijn.

In dit perspectief is het essentieel dat het broedplaatsenbeleid als transformatie-instrument in stand blijft. Zo blijft er ruimte voor ondernemerschaps-ontwikkeling, nieuwe businessmodellen voor zowel de creatieve sector, de opkomende maakindustrie en de sociale- en innovatieve ondernemers en het onderwijs e?n dus werkgelegenheid.
Door juist nu te investeren i.p.v. te bezuinigen behoud je deze plekken voor de komende jaren en anders verlies je ze definitief. Je gooit zo het kind met het badwater weg. Het opbouwen van dit fijnmazige netwerk, het economische netwerk van de toekomst gaat dan verloren.

In A Lab in Amsterdam Noord waar een kleine 3oo creatieve, sociale en innovatieve mensen gevestigd zijn en waar vele anderen hen zijn voorgegaan. Inmiddels kent A Lab al meer dan 300 alumni waarvan vele inmiddels succesvol zijn doorgegroeid. Te denken valt aan De Correspondent, TooGoodToGo, UncInc, Leisure Expert Group, BureauBuhrs die inmiddels elders in de stad hun volgende onderkomen gevonden hebben. Maar ook volgende ondernemers en creatieven komen er weer aan waar A Lab nu een springplank voor is. Te denken valt aan creatieven als Brian Elstak, Ahmet Polat, Massih Hutak, Hedy Tjin of Cello Octet Amsterdam die nu al van grote waarde zijn voor de diverse en inclusieve stad Amsterdam. En sociale en creatieve ondernemers als HackYourFuture, PostNeon, Zeppa, De Keet, VideoDock, Elance, EMS Films of Orb die er al weer aan het doorgroeien zijn in A Lab. A Lab als voorbeeld van de cross-overs tussen de verschillende disciplines en direct aangesloten bij het onderwijs en vol geworteld en niet meer weg te denken in niet alleen het stadsdeel Noord maar heel Amsterdam en ver daarbuiten.

Wij adviseren u dan ook dringend om samen met de commissie KDD:

1. De geplande bezuiniging van €1.000.000 op Ateliers & Broedplaatsen niet door te voeren in 2021 en hiervoor dekking te vinden uit andere onderdelen van de begroting.
2. Opdracht te geven aan Gebiedsontwikkeling & Gemeentelijk Vastgoed om in samenwerking binnen 3 maanden een overzicht te geven van welke van de 22 aflopende contracten van GV in deze collegeperiode al verlengd kunnen worden. Wij kunnen dan vanaf 2021 gezamenlijk plannen maken over hoe we de dekking vanaf 2022 rond gaan krijgen uit bijvoorbeeld externe financie?le bronnen (Rijk, Provincie, Motie Biemond/Nadif, reserves Vastgoed en Grond & Ontwikkeling etc.).
3. Dit jaar een onderzoek in te laten stellen naar de economische waarde van broedplaatsen. En daarbij ook, naast de culturele waarde de waarde van broedplaatsen voor de stedelijke ontwikkeling, onderwijs en het maatschappelijk veld mee te nemen. Deze kan mede als basis dienen voor een beleid ook na deze bestuursperiode.

Met vriendelijke groet,
Namens Belangenvereniging Broedplaatsondernemers MRA

Lucas Hendricks, Hay Schoolmeesters, Jacek Rajewski, Gerben Mienis, Simon van Dommelen en Zafer Yurdaku.