Bezuinigingen op broedplaatsen funest voor een kleurrijke stad

19/11/2020

Lees hier het pleidooi in pdf: Banenmotor Broedplaatsen voor creatieve sector dreigt weg te vallen

Volgens Belangengroep Broedplaatsen MRA (Metropool Regio Amsterdam) staat de gemeente Amsterdam op het punt een grote vergissing te begaan. Op 25 november wordt de nieuwe begroting vastgesteld en in het huidige voorstel staat een bezuiniging op het Amsterdamse broedplaatsenbeleid van maar liefst 51% voor 2021 en 2022. Een zeer onfortuinlijk getimede ingreep die, bovenop de coronacrisis, de nekslag zal betekenen voor veel creatieve ondernemers in de stad.

Nog maar een jaar geleden is het gemeentelijk broedplaatsenbeleid vastgesteld waarin werd gesproken over een duurzamer broedplaatsenbeleid met meer permanente plekken voor kunstenaars, maar in 2020 werd er al 23% gekort op de jaarlijks begrote 3,5 miljoen en met de voorgestelde halvering in 2021 en 2022 en vooralsnog géén geld in 2023 en 2024, komt van die mooie woorden niets terecht. Het broedplaatsenbeleid was bovendien al niet gericht op uitbreiding, maar enkel op het behoud van de huidige oppervlakte aan broedplaatsen. Dat is ongeveer 140.000 m2, waarin ateliers gehuisvest zijn, maar ook low cost oefenruimtes of workshopspaces en maatschappelijke/sociale organisaties die zorgen voor buurtcohesie. Minder geld zal het aantal vierkante meter vrijwel onmiddellijk doen afnemen met alle gevolgen van dien.

Ten eerste zal de generatie kunstenaars die komend jaar afstudeert aan de verschillende academies die de stad rijk is geen betaalbare werkplek kunnen bemachtigen om zijn net geleerde ambacht in praktijk te brengen. Ze zullen hun geluk elders moeten zoeken en dat is een aderlating van talent voor Amsterdam. De tweede die de klos zijn, zijn zelfstandig ondernemers in de creatieve en culturele sector. Bevlogen creatieven die vaak alles wat ze verdienen investeren in hun bedrijf. De coronacrisis heeft al een grote aanspraak gedaan op hun veerkracht, velen hebben zich in de schulden gestoken om niet ‘creatief dakloos’ te worden, maar dat zal ten spijt geweest zijn. De derde direct gedupeerden zijn bewoners van de zogenaamde ontwikkelbuurten. Met het oog op een betere spreiding van cultuur in de stad zijn veel broedplaatsen hier gehuisvest. Ze zorgen voor levendigheid en verbinding in de buurt en geven jongeren zowel de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen als een positief rolmodel. Niet een beroemdheid op tv of in de film, maar een echte kunstenaar, graffity artist of sound engineer gewoon bij jou in de straat. Door de subsidie te halveren worden de wijken getroffen waar toch altijd al de klappen vallen.

De Belangengroep Broedplaatsen MRA, die zo’n 75 culturele en sociaal maatschappelijke broedplaatsen en economische hubs in en rondom Amsterdam vertegenwoordigt, pleit ervoor om in ieder geval in 2021 niet te bezuinigen. Er liggen plannen op de tekentafel waar jaren aan gewerkt is. Het realiseren van broedplaatsen vergt nu eenmaal een lange adem. Het zou zonde zijn om de investeringen die al gedaan zijn, in geld en energie, teniet te doen. Daarnaast staat het intrekken van de subsidiegelden haaks op het corona-beleid van de gemeente. De coalitiepartijen in de gemeenteraad willen een banenmotor opzetten. Broedplaatsen zijn bij uitstek banenmotoren,  plekken waar kunstenaars & creatieven van allerlei pluimage hun eerste stappen naar ondernemerschap zetten. De stad kan zich niet veroorloven om het economisch potentieel, de betrokkenheid en expertise van deze creatieven en hun kennisdelings- en ontmoetings vierkante meters uit te gummen.  Het zijn wel degelijk zelfstandig ondernemers die met het verlies van hun atelier werkloos worden. Kan je niet beter bestaand werk behouden dan nieuwe banen moeten scheppen?

Gemeentelijk vastgoed zou dat kunnen doen door anticyclisch te investeren – een heel gebruikelijke overheidsstrategie in tijden van recessie. Vrijwel alle broedplaatsen in Amsterdam zijn in tijdelijke locaties gehuisvest. Het voortdurend scouten, verhuizen naar en inrichten van nieuwe panden brengt grote kosten met zich mee. Door alle aflopende contracten te verlengen en vastgoed aan te kopen ten behoeve van broedplaatsen kan de gemeente de lokale economie stimuleren en het vorig jaar met gejuich ontvangen broedplaatsenbeleid in een stroomversnelling brengen. Als daarentegen broedplaatsen verdwijnen, verliest Amsterdam stedelijke kleur en dynamiek die in tijden van voorspoed niet zomaar terug te kopen is. Belangengroep Broedplaatsen MRA drukt de gemeente op het hart te investeren in haar talent in plaats van erop te beknibbelen. Juist nu.

Namens Belangengroep Broedplaatsen MRA, Jacek Rajewski, Zafer Yurdakul, Gerben Mienis, Simon van Dommelen.