Bezuinigingen Broedplaatsen Beleid Amsterdam

20/10/2020

Begin 2020 werd het Metropool regio Amsterdam Broedplaatsen overleg in het leven geroepen. Maandelijks wordt er overleg gevoerd tussen de verschillende broedplaatsontwikkelaars in Amsterdam o.a. over de Covid-19 crisis, samenwerkingen en het beleid vanuit de Gemeente Amsterdam.

Namens dit overleg, Platform BK en de Kunstenbond is deze week een brief gestuurd naar de wethouders Meliani en Everhardt inzake het voorstel om op het broedplaatsenbeleid te bezuinigen de aankomende jaren.

Lees hier de Brief Bezuinigingen Broedplaatsen Amstedam