Behoud alle Broedplaatsen en schep ruimte voor de Broedplaats van de Toekomst!

06/09/2021

De Belangengroep Broedplaatsondernemers Metropoolregio Amsterdam organiseerde op 30 augustus j.l. de Technische Sessie Broedplaatsen.

Voor deze technische sessie zijn raadsleden van alle politieke partijen uitgenodigd alsmede ambtenaren van de afdelingen Vastgoed, Gebiedsontwikkeling en Kunst & Cultuur. Daarnaast zijn er een aantal geïnteresseerden uit andere steden, vanuit andere disciplines of met een specifieke relevante achtergrond.

Op grond van deze Technische Sessie wil de belangengroep Broedplaatsen dat de gemeente de bezuiniging op broedplaatsen in 2022 tenietdoet en dat de raadsleden het concept van de Broedplaats van de Toekomst meenemen in hun verkiezingsprogramma’s, zodat er in het volgend college ook weer broedplaatsbudget is.

De Technische Sessie Broedplaatsen vond plaats in Boost, Danie Theronstraat 2

Het programma bestond uit 3 blokken:

1. Negatieve impact – huidig beleid

2. Positieve impact – meerwaarde van Broedplaatsen

3. Perspectief – de Broedplaats van de toekomst

Het eerste blok gaat cijfermatig in op de onwellevende consequenties van de bezuiniging van 1 miljoen euro op Broedplaatsen in 2022 en het vooralsnog ontbreken van budget vanaf 2023. Het stipt daarnaast de polemiek aan rondom de aanstaande leegstandstender en gaat in op de dilemma’s van o.a. de kostprijsdekkende huur en het ontbreken van een integrale visie op broedplaatsen.

In het tweede blok spreken de professionals van Rebel en MAEX over de meerwaarde van broedplaatsen. Rebel meer specifiek over de economische meerwaarde en Maex over de maatschappelijke meerwaarde. Informatie die tot nu toe niet wijdverspreid is in Amsterdam maar de significantie van broedplaatsen destemeer benadrukt.

Een perspectief kan niet ontbreken en dat laten we in het derde blok zien met een voorstel voor de broedplaats nieuwe stijl. Een concrete aanzet voor het broedplaatsbeleid van de toekomst en wat daarvoor nodig is.

Behoud alle Broedplaatsen en schep ruimte voor de Broedplaats van de Toekomst! Bekijk en deel hier de video!