Banenmotor Broedplaatsen voor creatieve sector dreigt weg te vallen!

11/11/2020

Vandaag sprak onze directeur Zafer Yurdakul de Raadscommissie Kunst Diversiteit en Democratisering 11-11-2020 toe over de geoogde bezuinigingen vanuit de Gemeente op broedplaatsen in Amsterdam.

Op 25 november wordt de nieuwe begroting vastgesteld en in het huidige voorstel staat een bezuiniging op het Amsterdamse broedplaatsenbeleid van maar liefst 51% voor 2021 en 2022. In 2020 werd er al gekort, voor de jaren 2023 en 2024 is vooralsnog géén geld.

Een zeer onfortuinlijk getimede ingreep die, bovenop de coronacrisis, de nekslag zal betekenen voor veel creatieve ondernemers in de stad. Minder geld zal het aantal vierkante meter vrijwel onmiddellijk doen afnemen met alle gevolgen van dien. We zullen de komende jaren velen broedplaatsen zien verdwijnen.

Het broedplaatsenbeleid was al niet gericht op uitbreiding, maar enkel op het behoud van de huidige oppervlakte aan broedplaatsen. Van een duurzamer broedplaatsenbeleid met meer permanente plekken voor kunstenaars waar de afgelopen jaren hard voor gestreden is, komt niets terecht, ondanks de beloftes die daarover wel werden gedaan.

Daarnaast staat het intrekken van de subsidiegelden haaks op het coronabeleid van de gemeente. De coalitiepartijen in de gemeenteraad willen een banenmotor opzetten. Broedplaatsen zijn bij uitstek banenmotoren, plekken waar kunstenaars & creatieven van allerlei pluimage hun eerste stappen naar ondernemerschap zetten. De stad kan zich niet veroorloven om het economisch potentieel, de betrokkenheid en expertise van deze creatieven en hun kennisdelings- en ontmoetings vierkante meters uit te gummen.

Belangengroep Broedplaatsen MRA drukt de gemeente op het hart te investeren in haar talent in plaats van erop te beknibbelen. Juist nu.

Kijk en luister hier mee.

Lees hier de hele inspreektekst.