Amsterdamse Kunstraad; adviezen 2022

Elke vier jaar maakt de Amsterdamse Kunstraad op verzoek van de gemeente een verkenning van het ‘culturele landschap’ in Amsterdam. De Verkenning 2022 is een verkenning van de sector als geheel, met ontwikkelingen, uitdagingen (noodkreten) en kansen die de disciplines overstijgen: de positie van makers, het vestigingsklimaat, diversiteit en inclusie, financiën, personeel, programma en publiek.

Het voortbestaan van broedplaatsen, ateliers en andere vrije ruimte staat onder druk. Veel cultuurfuncties zijn in tijdelijke panden gehuisvest. De afgelopen jaren is een aantal fysieke ontwikkelplekken, die met name jonge makers ondersteunden, weggevallen. Makers hebben ruimte nodig voor artistiek onderzoek dat niet resultaat gericht is, bijvoorbeeld met atelierplekken in broedplaatsen

Het huidige broedplaatsenbeleid wordt vanuit kunst- en cultuurbeleid gestimuleerd en gefinancierd. Een culturele functie is slechts een aspect van een broedplaats – ook op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak, in de stedelijke ontwikkeling, en als cross-over instelling hebben broedplaatsen impact.

Lees hier meer!