Technische Sessie Broedplaatsen – Ambtenaren & Raadsleden

20/09/2021

Met succes heeft Urban Resort op maandag 30 augustus de Technische Sessie Broedplaatsen mede-georganiseerd.

Voor deze technische sessie waren de raadsleden van alle politieke partijen uitgenodigd alsmede ambtenaren van de afdelingen Vastgoed, Gebiedsontwikkeling en Kunst & Cultuur.

De Belangengroep Broedplaatsondernemers MRA presenteerde  cijfermatig de onwellevende consequenties van de bezuiniging van 1 miljoen euro op Broedplaatsen in 2022 en beargumenteerde het vooralsnog ontbreken van budget vanaf 2023. Het stipte daarnaast de polemiek aan rondom de aanstaande leegstandbeheertender en ging in op de dilemma’s van o.a. de kostprijsdekkende huur en het ontbreken van een integrale visie op broedplaatsen. Professionals van Rebel Group en MAEX spraken daarna over de respectievelijk economische en maatschappelijke meerwaarde van broedplaatsen. Informatie die tot nu toe niet wijdverspreid is in Amsterdam maar de significantie van broedplaatsen des te meer benadrukt. Ten slotte lieten we het lonkend perspectief van de broedplaats nieuwe stijl zien: een concrete aanzet voor het broedplaatsbeleid van de toekomst en wat daarvoor nodig is.

Bijgevoegd meer informatie over:
1. Een verslag van de Technische Sessie, inclusief actiepunten (lopend beleid en toekomst)
2. De presentaties (cijfers, onderbouwing en beeldmateriaal)

We hebben de Technische Sessie gefilmd, deze is terug te kijken via de volgende link

De Belangengroep Broedplaatsondernemers MRA werkt in de komende weken het concept voor de Broedplaats van de Toekomst verder uit. Belangengroep Broedplaatsondernemers MRA laat zien dat de Broedplaatsen van de Toekomst gezamenlijk van cruciaal belang zijn als levensader van de creatieve stad. Om dat voor de toekomst te behouden moet de bezuiniging op broedplaatsen in 2022 worden teruggedraaid en moet er een nieuw en groter budget vanaf 2023 voor de realisatie en instandhouding van broedplaatsen beschikbaar zijn. We geloven er in dat we dat samen met u mogelijk kunnen maken.

Wil je in contact komen met de organisatie dan kan dat met Hay Schoolmeesters of Karien van Assendelft via broedplaatsenamsterdam@gmail.com