Indexatie juli 2023

Beste huurder van Urban Resort,

Zoals ieder jaar wordt de huurprijs per 1 juli 2023 aangepast. Daarmee verandert dus ook de huurprijs van de ruimte die jij van ons huurt. Het betreft de jaarlijkse correctie op de inflatie in Nederland.

Urban Resort gebruikt voor de indexering van de werkruimten het consumentenprijsindexcijfer dat wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit jaar komt de correctie neer op een huurverhoging van 4,4%.

Huur je een werkruimte in broedplaats Volkskrantgebouw? Dan worden ook de servicekosten jaarlijks geïndexeerd.

bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/bereken-huurverhoging-vrije-sector-huurwoning-of-bedrijfspand

Voor de onzelfstandige woonruimten hanteert Urban Resort de maximale huurverhoging die vastgesteld wordt door de overheid, welke dit jaar neerkomt op 3,1%.

Let op:
Voor wie met een automatische overschrijving werkt, zorg dat je het bedrag op tijd aanpast. Je vindt het nieuwe huurbedrag op de factuur. Alvast bedankt voor je medewerking

Laat je de huurbetaling automatisch incasseren door Urban Resort? Dan hoef je verder niks te doen.