Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Het einde van de broedplaats?

Dinsdag 3 november |

Er gaat fors bezuinigd worden op broedplaatsen, als het aan de coalitiepartijen in de Amsterdamse gemeenteraad ligt. Dat zal betekenen dat veel van de huidige broedplaatsen verloren zullen gaan en er nauwelijks nieuwe bij zullen komen. Na 20 jaar broedplaatsenbeleid is het tijd voor herbezinning. In Amsterdam, het zogenaamde ‘creatieve laboratorium’ van ons land, is afgelopen decennia druk geëxperimenteerd met tijdelijke contracten, instroom van jong talent, broedplaatsontwikkelaars en beheerders, en een dynamische ‘IJzeren voorraad’, met krimp tot gevolg. Hoewel het beleid zich richtte op doorstroom, raakt de stad steeds meer verstopt, doordat er steeds meer sociale woningen en betaalbare ateliers verdwijnen en de markt worden opgeduwd.

De vraag daarom is: hoe kan het anders? Tijdens dit symposium bespreken we met gentrificatieonderzoekers, experts en huurders de problemen van het huidige broedplaatsbeleid en verzamelen we inzichten hoe het anders kan, waarbij betaalbaarheid, duurzaamheid (in plaats van tijdelijkheid), en zeggenschap (van zowel huurders als van buurtgenoten) centraal staan.
Dit symposium wordt georganiseerd door Platform BK en de Kunstenbond, Werkgroep Kunst & Cultuur Groenlinks Amsterdam en huurders van broedplaatsen.
Het programma is als volgt:
– Wat staat er op het spel? Samen met experts vertellen we hoeveel er precies bezuinigd gaat worden en wat dat gaat betekenen.
– Twintig jaar experimenteren met broedplaatsen, wat heeft dat opgeleverd? Twee gentrificatieonderzoekers laten de zwakke plekken zien van het broedplaatsbeleid als ‘transformatieinstrument’. Ook zal het onderzoeksrapport ‘Geen Stad Zonder Kunst #2’ kort worden toegelicht.
– Broedplaatshuurders aan het woord over tijdelijkheid, gebrek aan inspraak, gebrek aan transparantie, hoge overheadkosten en programmering in de broedplaats en in de buurt.
– Hoe kun je de kosten drukken en inspraak vergroten door zelforganisatie?
– Hoe creëer je een broedplaats in een stad voor jongeren van kleur die systematisch worden uitgesloten? Hoe zorg je voor zelfredzaamheid?
– Wat zou Amsterdam kunnen leren van Den Haag? Het Amsterdamse broedplaatsbeleid is gelaagd en complex. Hoe kunnen we dit versimpelen? Hoe kun je acteren tegen tijdelijkheid en betaalbare werkplekken faciliteren?
Hiernaast krijg je als publiek ook de kans om je eigen vragen in te sturen en aan de deelnemende sprekers te stellen tijdens de Q&A.

Gegevens

Datum:
03/11/2020
Tijd:
19:00 - 21:00

Organisatoren

Urban Resort
Platvorm BK
Kunstenbond