EN

COVID-19: Nieuws en updates voor onze creatieven

Laatste update 1 maart 2021

De consequenties van het coronavirus hebben een sterke weerslag in de creatieve- en culturele sector. Onze huurders, veelal zzp’ers, komen voor zware tijden te staan.

Eind januari maakte het kabinet bekend dat het generieke steunpakket om de gevolgen van de verzwaarde lockdown op te vangen wordt uitgebreid. Hier geven we een overzicht van de belangrijkste steunpakketten, want mogelijk kunnen zzp’ers en creatieve bedrijven hiervoor nu in aanmerking komen. Het zijn vooral de bestaande regelingen zoals Tozo, Now en TVL, die worden aangepast of uitgebreid.

Zoals de meeste organisaties in de culturele sector, is Urban Resort een ‘not-for-profit’, en hebben daarom een beperkte financiële buffer. Wij proberen onze huurders echter zo veel mogelijk bij te staan in deze onzekere tijden.

Daarom hebben wij een overzicht gemaakt van de verschillende regelingen die zzp’ers zelf kunnen aanvragen en de belangrijkste websites waar relevante informatie gedeeld wordt. De informatie verandert dagelijks. Wij adviseren dan ook om zelf de berichtgeving hierover, op de genoemde website en anderen, goed in de gaten te blijven houden.

Huurders die in de problemen komen door de tijdelijke tegenvallende omzet door de Corona crisis kunnen contact met ons opnemen. Samen kijken we naar de mogelijkheden voor een betalingsregeling/oplossing. We nodigen huurders uit om per mail contact op te nemen met hun verhuurcoördinator. Je kan ook een email sturen naar adminsitratie@urbanresort.nl. We spreken je ook graag telefonisch via 020 6937575.

Lees hier verder over de maatregelen die wij nemen op onze panden en binnen de organisatie.

 

  1. Lees hier over de maatregelen die we nemen in onze broedplaatsen
  2. _________________________________________________________

 

Informatiebonnen mbt regelingen

 

  1. 1. Bbz (bijzondere bijstand zelfstandigen) uitkering & Bbz lening

Zelfstandigen zonder personeel kunnen bij de gemeente een tijdelijke ondersteuning krijgen in de vorm van bijstand. Die uitkering is bedoeld om de inkomensterugval op te vangen die veroorzaakt wordt door de coronacrisis en is een aanvulling tot een sociaal minimum voor een periode van 3 maanden.

TOZO-regeling Zzp’ers kunnen Tozo 3 met terugwerkende kracht aanvragen. Op 1 februari 2021 kan een ondernemer de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021. Ook in de Tozo 4 die op 1 april 2021 ingaat, wordt deze mogelijkheid opgenomen.

Een vermogenstoets die eventueel nog ingevoerd zou worden is nu definitief van de baan. De belangrijkste struikelblokken zijn helaas niet aangepast. De partnertoets is nog steeds van kracht en bijverdiensten zijn nog steeds verboden. Meer informatie via de link: www.belastingdienst.nl en www.KvK.nl.

Je kunt als ondernemer ook een Bbz bedrijfskrediet/lening aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. De aflossing van die lening kan worden uitgesteld. Meer informatie via de link: www.rijksoverheid.nl

2. Tegemoetkoming Vaste Lasten

Aan de TVL is veel verbeterd. Er komt meer nadruk op de kleine ondernemer. De drempel voor vaste lasten wordt verlaagd en de minimale compensatie gaat omhoog. Grote struikelblok is nog steeds het gescheiden woon-werk adres dat wel nog onderdeel van de regeling uitmaakt. Enkele veranderingen:
– Minimale bedrag van 750 euro verhoogd naar 1.500 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen.
– Drempel van kosten per kwartaal verlaagd van 3.000 naar 2.000 euro, zodat ook kleine bedrijven beter worden geholpen
– Bij omzetverlies vanaf 30% gaat het vergoedingspercentage omhoog naar 85%.

Meer informatie via deze link naar rijksoverheid.

Is je omzet gedaald vanwege de door de overheid getroffen maatregelen tegen de coronacrisis dan heb je recht op een gift van € 4.000 om lopende bedrijfskosten te compenseren.

De tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes. Ontbreekt jouw SBI-codes in de lijst? Lees dan hier verder.

Meer informatie via de link: www.rvo.nl

  1. _________________________________________________________
  2. 3. Lening via een borgstellingsregeling (BMKB en GO-financieringen)

Door garanties-/borgstellingen van de overheid is het makkelijker om een lening te krijgen bij een van de Nederlandse banken en andere kredietverstrekkers. Ondernemers kunnen de BMKB en een GO-financiering benutten voor een overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet te verhogen. Voor lopende financieringen stellen de banken zich soepel op. De aflossingsverplichtingen kunnen in sommige gevallen worden uitgesteld.

Meer informatie via de link: www.rvo.nl

  1. _________________________________________________________
  2. 4. NOW-regeling (tijdelijke tegemoetkoming loonkosten)

Een werkgever kan een aanvraag bij het UWV indienen voor tegemoetkoming van de loonkosten.Meer informatie via de link: www.uwv.nl


5. TONK (nieuw)
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een noodmaatregel voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen.

De verwachting is dat 1 maart 2021 de uitwerking met gemeenten van de TONK gereed is. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. De mogelijkheden van de TONK verschillen per gemeente verschillen,  meer informatie via deze link.


6. Startersregeling (startups, nieuw)
Er komt een aparte regeling voor starters (startende bedrijven zonder referentie-omzet), die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL. De regeling geldt voor starters gestart tussen 1 januari en 30 juni 2020. De referentieperiode voor deze bedrijven is het derde kwartaal van 2020 zijn en de regeling geldt voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021. Aanvragen vanaf april/mei 2021. Meer informatie vind je op de website van de Kunstenbond of via de KVK.


7. Belastingdienst
De Belastingdienst neemt maatregelen op het gebied van uitstel van betaling van belasting. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootbelasting, omzetbelasting (BTW) en loonheffingen. Daarvoor stuur je een brief naar de Belastingdienst.

Behaal je deze periode minder winst, dan kan je nu je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, dan krijg je het verschil terugbetaald.

De Belastingdienst verlaagt ook tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente naar 0,01%.. Dit geldt voor alle belastingschulden.

Meer informatie via de link: www.belastingdienst.nl

  1. _________________________________________________________
  2. 8. Hyptheek

De eerste hypotheekverstrekkers hebben hun hypotheekrente tarieven verhoogd. Door de verslechterende economische toestand loopt de kapitaalmarktrente op en die is van invloed op de hoogte van de hypotheekrente. Het is nog even afwachten of de stijging doorzet, aangezien de Europese Centrale Bank een financieel noodpakket heeft samengesteld van 75 miljard. Dit is dus hét moment, indien je dat nog niet hebt gedaan, om je huidige hypotheekvoorwaarden te verbeteren en je maandlasten voor langere tijd te verlagen. Neem zo spoedig mogelijk contact op met je adviseur. Een aantal hypotheekverstrekkers gaat soepeler om met lopende aflossingsverplichtingen. Die verplichtingen kunnen bij betalingsproblemen een aantal maanden worden uitgesteld.

  1. _________________________________________________________

 

9. Checklist & tips

Stichting MKB Financiering en ONL voor Ondernemers hebben samen een checklist voor zzp-ers en MKB-ondernemers gemaakt met 12 tips om liquiditeitsproblemen te beperken en enkele concrete tips om op korte termijn aan extra financiering en liquiditeit te komen.

 

 

Let op! Bovenstaande regelingen gelden niet voor alle niet-EU burgers. Bekijk goed of je wel/niet in aanmerking komt, en of de aanvraag wellicht consequenties kan hebben voor je verblijfsvergunning in Nederland. Je leest er meer over op de website van de IND.

Meer informatie via de link: www.ind.nl

Belangrijke websites 

 

Rijksoverheid

Veel gestelde vragen over de consequenties van het coronavirus voor de culturele sector is te vinden via www.rijksoverheid.nl

 

Kamer van Koophandel

Op de website van de KvK kan je veel informatie vinden over de verschillende regelingen die voor ondernemers beschikbaar zijn: www.kvk.nl

 

Gemeente Amsterdam

Informatie over het algemene beleid van gemeente Amsterdam is te zinden via: www.amsterdam.nl

Er is een speciale pagina gemaakt voor ondernemers: ‘Huurrechten voor ondernemers tijdens corona’. Door de coronacrisis kunnen veel ondernemers de huur van hun bedrijfspand niet meer betalen. Lees wat u kunt doen en wat uw rechten en plichten zijn: www.amsterdam.nl/ondernemen

 

Cultuur+Ondernemen

Er zijn diverse brancheorganisaties en instellingen die op de cultuur gerichte informatie verstrekken. Cultuur+Ondernemen zet ze op een rijtje: www.cultuur-ondernemen.nl

 

De Kunstenbond

Het is belangrijk om duidelijk de impact van COVID-19 in kaart te brengen om zo als gehele culturele sector aanspraak te doen op overheidssteun. De Kunstenbond is een inventarisatie begonnen om de schade bij zzp’ers in de creatieve sector aan te kaarten. Op deze speciale pagina kun jij als zzp’er in de culturele en creatieve sector jouw afzeggingen als gevolg van het coronavirus melden via van een meldpunt voor misgelopen inkomsten: www.kunstenbond.typeform.com. Op de website is meer nuttige informatie te vinden voor kunstenaars en creatieven: www.kunstenbond.nl

 

Kunsten ’92, Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed

De brancheorganisatie heeft een pagina ingericht voor instellingen en zzp’ers met daarop informatie over de maatregelen die de overheid heeft getroffen. Ook houdt de organisatie contact met het Ministerie OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen voor de sector. Kunsten ’92 neemt het voortouw bij de taskforce die voor het steunpakket voor de culturele en creatieve sector in het leven is geroepen. Lees er meer over op de website: www.kunsten92.nl

 

Bond van Nederlandse Ontwerpers

De organisatie beidt handvatten en informatie om de crisis periode door te komen, met o.a. sjablonen voor het aanvragen van uitstel van betaling. Ze delen ook veel positieve berichten van creatieve initiatieven die zich nu ontwikkelen. Lees verder: www.bno.nl

 

Boekmanstichting

Verder is het actuele nieuws over corona en de culturele sector te volgen via de Boekmanstichting. Zij publiceren actuele items rondom de gevolgen van het virus voor diverse ondernemingen in de culturele sector:  www.boekman.nl

 

Fondsen

Verschillende fondsen (bijv. Mondiaan Fonds, AFK, Stimulerinsfond Creatieve Industrie, Fonds Podium Kunsten etc) delen op hun websites informatie o.a. ook over lopende aanvragen.

 

Initiatieven uit de Broedplaatsen

We willen ook graag iets positiefs meegeven in deze moeilijke tijden. Bekijk hier de initiatieven van onze huurders die zich de afgelopen tijd hebben ontwikkeld om het leven in isolatie wat draagbaarder te maken en hun werk te kunnen tonen. Lees meer over alle initiatieven via onze nieuwspagina: www.urbanresort.nl/news en blijf up-to-date via onze Facebookpagina.

 

DCR Network

DCR Network, overkoepelende organisatie voor broedplaatsen in Nederlands,  heeft 2 april een brief gestuurd aan de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken met een cc naar de Taskforce. Met deze brief brengen zij de problematiek van de hubs in Nederland door de coronacrisis onder de aandacht. De brief werd ondertekend door maar liefst 125 broedplaats- en atelierorganisaties in Nederland waaronder ook Urban Resort. Lees verder op de website: www.dcrnetwork.nl

 

The Makerstore

Steun de Maker is een initiatief van The MakerStore in de Hallen in Amsterdam West. Wegens de quarantaine zijn veel winkels gesloten waardoor een groot gedeelte van de inkomsten van lokale makers wegvalt. Ga naar de website www.steundemaker.amsterdam en koop een mooi product bij een Amsterdammer!  Ook onze huurders worden uitgenodigd om zich aan te melden. Dat kan via: www.steundemaker.amsterdam

___________________________________________________________________________________________________
Heb je andere vragen of wil je iets met ons overleggen? Dat kan, juist in deze tijd! Schroom niet om contact met ons op te nemen. Dat kan, uiteraard met jouw eigen verhuurcoördinator of via info@urbanresort.nl of bel 020 6937575.

 

Kunnen we nog iets toevoegen aan deze lijst? Laat het ons weten! Mail naar publiciteit@urbanresort.nl. Geef onze Facebook pagina en ‘like’ en blijf daarmee op de hoogte van onze laatste nieuwsberichten.

 

Urban Resort kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de gepubliceerde informatie.